Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Mezinárodní obchodní společnost (IBC = International Business Company)

Mezinárodní obchodní společnost je speciální typ společnosti zakládané na základě zákona International Business Companies Act, který vykazuje shodné prvky v mnohých offshore zemích. Offshore země mají daňovou legislativu umožňující  IBC společnostem nevykonávajícím svou činnost na území daného státu osvobození veškerých příjmů od zdanění.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z