Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Nerezident (non-resident)

Nerezident je subjekt, který se obvykle nezdržuje na území příslušného státu, ani zde nemá sídlo či bydliště. Pro společnosti se zažil název nerezidentní společnost. Přesná definice rezidence se v jednotlivých státech může lišit, například v některých zemích považují za rezidentní společnost podnik, který zde má místo skutečného vedení, tj. je z tohoto státu řízen. Jiné země definují rezidentní společnost jako společnost, která byla založena podle domácího práva nebo která má v dané zemi sídlo. Daňová povinnost nerezidenta/nerezidentní společnosti je v rámci daného státu zpravidla omezená a vztahuje se pouze na příjmy ze zdrojů na území příslušného státu.

Nerezident (non-resident)

 

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z