Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Osvědčení o existenci (CGS = Certificate of Good Standing)

Osvědčení o existenci (CGS - Certificate of Good Standing) představuje v některých zemích výpis z obchodního rejstříku. CGS deklaruje, že společnost byla řádně založena podle zákona v dané zemi a že plní své povinnosti vůči autoritám dané země (to také znamená, že tento dokument může být vydán pouze tehdy, pokud společnost má skutečně všechny povinnosti vůči daným autoritám splněny). CGS obvykle obsahuje minimálně jméno společnosti, její registrační číslo, registrační adresu a datum založení.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z