Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Osvědčení o založení (COI = Certificate of Incorporation)

Osvědčení o založení (COI = Certificate of Incorporation) je úřední potvrzení vydávané při vzniku společnosti správcem rejstříku, které říká, že společnost byla řádně založena a splnila všechny své povinnosti se založením a vznikem související.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z