Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Partnership

Partnership je typ obchodní korporace, kdy se dva a více společníků dohodnou na společném podnikání. Zisky a ztráty jsou rozděleny mezi společníky dle zakladatelské dohody, a jsou daněny nikoli na úrovni partnershipu, ale na úrovni partnerů. Jedná se tedy o daňově transparetní entitu. Partnership může být buď general nebo limited. V general partnership všichni společníci ručí za závazky společnosti neomezeně, zatímco v limited partnership jsou společníci rozděleni na ty, kteří ručí neomezeně, a na ty, kteří ručí pouze do výše svého vkladu. V české legislativě se s konceptem general partnershipu můžeme setkat v podobě veřejné obchodní společnosti. Koncept limited partnershipu je pak v České republice nejblíže komanditní společnosti.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z