Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Protektor (protector)

Protektor působí jako kontrolní orgán trustu, nadace nebo svěřenského fondu. Jeho povinností je dohlédnout na to, aby osoby spravující majetek ve prospěch třetí osoby tento majetek spravovaly řádně, odpovědně a držely se pokynů zakladatele. Není povinné jej volit a jeho práva a povinnosti jsou obvykle stanoveny v zakládací listině. V určitých jurisdikcích s vhodnou legislativou upravující správu majetku ve prospěch třetí osoby je protektor v podstatě prodlouženou rukou zakladatele a umožňuje zachovat efektivní kontrolu nad majetkem, který již zakladateli z právního hlediska nepatří.

V podmínkách české legislativy je osoba protektora působícího ve svěřenském fondu zmíněna v § 1463 Občanského zákoníku, který říká, že „Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává zakladatel a osoba označená za obmyšleného, popřípadě další osoby, určí-li tak statut.“

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z