Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Tajemník společnosti (company secretary)

Tajemník společnosti je zvláštní funkce ve společnostech zakládaných podle anglického práva, jejíž držitel je zodpovědný za to, že je daná společnost v souladu se všemi jejími zákonnými povinnostmi. Mezi povinnosti tajemníka patří například vedení oficiální dokumentace společnosti, svolávání zasedání, podávání výročních zpráv, nebo dohled nad řádným vedením účetnictví. 

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z