Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Angloamerické právo (common law)

Angloamerické právo (angloamerický právní systém) platí v celém Spojeném království kromě Skotska a s některými odchylkami v Severním Irsku. V důsledku britské kolonizace se dodnes toto právo uplatňuje i v britských korunních závislých územích (Anguilla, Britské panenské ostrovy, Gibraltar aj.) a v některých bývalých britských koloniích (Hongkong, Kypr aj.).

Angloamerické právo zahrnuje dva subsystémy – zvykové právo a právo spravedlnosti. Prameny anglického práva tvoří soudní precedenty (precedenční právo), psané zákony, obyčeje a okrajově i historická právní literatura.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z