Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Offshore jurisdikce (offshore jurisdiction)

Vzhledem k anglickému významu výrazu se tento pojem zažil jako označení zámořských území s daňově výhodným režimem. Aktuálně se pro tzv. offshore země vžil korektní pojem “země s daňově preferenčním režimem“. Offshore jurisdikce obvykle nezdaňují příjmy ani majetek svých rezidentů nabytý mimo území daného státu, a finance potřebné pro chod státu získávají jiným způsobem než výběrem daní, nejčastěji z turistiky a z investovaného zahraničního kapitálu.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z