Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Equity law (právo spravedlnosti)

Equity law (právo spravedlnosti) je  druhý ze základních subsystémů, na kterých je postaveno anglické precedenční (soudcovské) právo. Tento systém, založený na principech morálky a spravedlnosti, vznikl z důvodu nedostatečného počtu „writů" (viz. common law) pro pokrytí všech vzniklých sporů. Král pověřil vyřizováním takovýchto stížností Lorda vysokého kancléře (Lord High Chancellor), který je rozhodoval podle „spravedlnosti" = equity. Později se pro tato rozhodování vytvořily zvláštní kancléřské soudy (královské rozhodovaly nadále jen podle common law). Common law však bylo i nadále pokládáno za primární právo, rozhodnutí podle práva spravedlnosti je jen doplňovalo a rozvíjelo. Ke sjednocení obou druhů soudnictví došlo až v  sedmdesátých letech 19. století. Nároky vycházející z equity law jsou označována jako equitable rights/title. 

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z