Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Svěřenský fond

Svěřenský fond je obdobou trustu v českém právu. Stejně jako trust není ani svěřenský fond právnickou osobou a nemá právní subjektivitu. Jedná se o soubor majetku vyčleněný ke zvláštnímu účelu, spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský fond vytváří (zakladatel) a stává se majetkem “anonymním“, neboť vlastnická práva vykonává správce, přičemž identita zakladatele a obmyšleného není veřejně známa. Správce je povinen nakládat s majetkem v souladu se statutem svěřenského fondu a dalšími požadavky vyplývajícími z §1448 – § 1474 nového Občanského zákoníku. 

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z