Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Stálá provozovna (permanent establishment)

Stálá provozovna je daňový pojem, se kterým jsou spojeny dodatečné daňové povinnosti pro poplatníka, jemuž stálá provozovna vznikne. Stálá provozovna může společnosti či podnikateli ze zákona vzniknout na území státu, ve kterém není rezidentem, avšak vykonává zde obchodní činnost. Obvykle je vznik stálé provozovny podmíněn časovým testem. V případě, že subjektu vznikne stálá provozovna na území určitého státu, je povinen v tomto státu danit příjmy ze zdrojů na území tohoto státu. Problematika vzniku stálé provozovny je velmi komplikovaná, například některým společnostem může stálá provozovna vzniknout, aniž by si toho byla společnost vědoma. Aby podnikatel zabránil případným problémům a zvýšené administrativní zátěži plynoucí ze vzniku stálé provozovny, je vhodné se při podnikání v zahraničí obrátit na odborníky na místní daňové zákony.

 

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z