Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Spojené osoby (affiliated persons)

Vymezení spojených osob je důležité zejména pro oblast převodních cen, kdy vztahy mezi spojenými osobami musí probíhat na základě principu tržního odstupu. Spojené osoby jsou definovány v § 23 odst. 7 Zákona o daních z příjmů. Může se jednat o osoby, které jsou propojené buď kapitálově (přímo nebo nepřímo), nebo propojené jinak. O přímo kapitálově propojených osobách můžeme hovořit v případě, že se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob.

O nepřímo kapitálově spojené osoby se jedná v případě, že se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob a přitom tento podíl představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob. Mezi jinak spojené osoby pak řadíme například osoby blízké, osoby ovládané a ovládající, či osoby, které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty. 

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z