Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Special Defence Contribution (SDC)

SDC je speciální daň na obranu státu, která je z určitých příjmů vybírána na Kypru. Kyperští rezidenti platí tuto daň například z dividend nebo úroků. Z povinnosti odvádět tuto daň existuje také mnoho výjimek, kdy vyjmenované příjmy této dani nepodléhají – například dividendy vyplácené zahraniční společností kyperské mateřské společnosti jsou od SDC osvobozeny. Výše daňové sazby se pro jednotlivé případy liší, za určitých podmínek může být například na zahraniční dividendy uvalena SDC ve výši 17 %, na některé úroky pak 30 %. 

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z