Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (double tax treaties (DTTs) / double taxation conventions (DTCs))

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (SZDZ) jsou bilaterální, výjimečně multilaterální, smlouvy uzavírané vládami zemí za účelem zamezení dvojímu zdanění příjmů. Jedná se o situaci, kdy má rezident prvního státu příjmy ve státě druhém, a je obecně povinen z těchto příjmů odvádět daň v obou státech. V příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění se zainteresované státy dohodnou na metodě zamezení dvojímu zdanění, která bude ve výše zmíněném případě použita.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z