Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Převodní ceny (transfer pricing)

Převodní ceny jsou ceny transakcí uskutečněných mezi spojenými osobami. Dle principu tržního odstupu se musí jednat o ceny obvyklé – cenové podmínky musí být tedy vyjednány tak, jak by si je společnosti sjednaly, kdyby nebyly spojené. Uplatňování principu tržního odstupu na převodní ceny vyžadují daňové legislativy jednotlivých států. V případě zahájení daňové kontroly je výhodné mít připravenu a zpracovánu dokumentaci k převodním cenám, neboť po předložení této dokumentace přechází důkazní břemeno na správce daně, což v praxi znamená, že pokud správce daně neprokáže, že je dokumentace chybná, nemusí poplatník dále nic dokazovat.

Pro posílení transparentnosti v oblasti převodních cen byla v České republice od roku 2015 zavedena nová speciální příloha k daňovému přiznání právnických osob týkající se transakcí se spojenými osobami, kterou musí vyplnit daňové subjekty splňující alespoň jedno ze tří vyjmenovaných kritérií (aktiva vyšší než 40 mil. Kč, čistý obrat více než 80 mil. Kč, průměrný stav zaměstnanců vyšší než 50). 

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z