Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Princip tržního odstupu (arm´s length principle)

Princip tržního odstupu znamená povinnost dodržovat nastavení obchodních vztahů mezi spojenými osobami za stejných podmínek, jako kdyby tyto osoby spojené nebyly. Princip tržního odstupu je aplikován pomocí různých právních nástrojů za účelem zabránění účelovému přelévání zisků z jedné jurisdikce do druhé. Tento termín úzce souvisí s problematikou tzv. převodních cen.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z