Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Osvědčení o výkonu funkce (CIM = Certificate of Incumbency)

Osvědčení o výkonu funkce je dokument, který obsahuje jméno osoby jednatele. CIM potvrzuje, že daná osoba je oprávněna jednat jménem společnosti. CIM může také obsahovat informaci o společníkovi/akcionáři společnosti. CIM se zpravidla používá jako doplněk k dokumentu CGS, kdy je těmito dokumenty dohromady dosaženo informačně podobné úrovně jako například u českého výpisu z obchodního rejstříku.  

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z