Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Organizační složka/pobočka (branch)

Založením organizační složky může daná společnost podnikat v určitém státě, aniž by zde musela zakládat dceřinou společnost. Jedná se o samostatnou, majetkově oddělenou část podniku, která musí být zapsaná do obchodního rejstříku. Organizační složka je však stále podřízena své “mateřské společnosti“ - zřizovateli a nemá svou právní subjektivitu, z čehož vyplývají jistá omezení její činnosti - organizační složka například nemůže sama za sebe uzavírat smlouvy. V novém Občanském zákoníku (§ 503) byl pojem organizační složka nahrazen výrazem pobočka. Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod. Vedoucí odštěpného závodu musí být rovněž zapsán do obchodního rejstříku.

Při zakládání organizační složky je však třeba mít na paměti, že majetek nakoupený organizační složkou ve skutečnosti organizační složce nepatří (neboť nemá svou právní subjektivitu), a tudíž v případě zániku zřizovatele může tento majetek propadnout státu.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z