Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Nadační rada (foundation council)

Nadační rada plní funkci statutárního orgánu nadace. Nadační rada spravuje majetek svěřený nadaci v souladu s nadační listinou a přáním zakladatele, a to většinou ve prospěch beneficientů. Složení a minimální počet členů nadační rady se v různých zemích liší. V některých právních úpravách mohou členové nadační rady svěřit výkon správy majetku (například dispoziční práva k bankovním účtům) třetím osobám, avšak výlučně se souhlasem protektora, pokud je jmenován.  

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z