Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Nadace (foundation)

Nadace je právnická osoba, která slouží jako nástroj pro ochranu majetku prostřednictvím jeho převodu do nadace, v důsledku čehož je majetek právně i ekonomicky oddělen od původního majitele-vkladatele. Majetek je do nadace vložen za určitým účelem, který může být buď veřejně prospěšný, nebo soukromý. Nadace je na rozdíl od angloamerického trustu produktem kontinentálního práva. Nejvýznamnějším rozdílem mezi nadací a trustem je fakt, že nadace má svou právní subjektivitu, zatímco trust je pouze smluvní ujednání. V České republice můžeme ustanovení o nadacích nalézt v § 306 - § 393 Občanského zákoníku.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z