Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Mezinárodní výměna informací (international exchange of information)

Mezinárodní výměna informací je velmi důležitým nástrojem v boji proti mezinárodním daňovým únikům. Poskytování informací může probíhat různými způsoby – na žádost, spontánně nebo automaticky. Automatická výměna informací je pro ochranu soukromých údajů nejméně příznivá, neboť jsou o subjektu vyměňovány příslušné informace, aniž by byl subjekt podroben například daňové kontrole, tzn., aniž by bylo důvodné podezření, že se subjekt dopustil krácení daně. V poslední době vznikly celosvětové iniciativy pro výměnu informací – FATCA a GATCA. Na úrovni Evropské unie je pak třeba zmínit Směrnici o správní spolupráci v oblasti daní.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z