Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

GATCA (Global Account Tax Compliance Act)

GATCA je neoficiální název pro souhrn právních nástrojů, které umožňují výměnu informací o bankovních účtech mezi finančními institucemi a úřady zúčastněných států (vzhledem k počtu států deklarujících záměr tyto právní nástroje aplikovat, půjde s největší pravděpodobností o spolupráci na globální úrovni). Předmětem výměny informací budou určitá data o bankovních účtech založených v jedné zemi, které mají nějakou vazbu na zemi jinou (například majitel účtu je zahraniční osobou). Od takto získaných informací si vlády jednotlivých zemí slibují možnost zajištění dodatečných daňových příjmů, které v současnosti řádnému zdanění unikají.

Právní nástroje umožňující takřka celosvětové sdílení informací o bankovních účtech vypracovala OECD spolu se skupinou G20. Aktuálně se k záměru automaticky poskytovat určené informace o bankovních účtech zavázalo 59 zemí světa, včetně všech členských států Evropské unie. První vlna automatického zasílání informací z jedné smluvní země do druhé je plánována na rok 2017. 

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z