Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Finanční/účetní výkazy (financial statements)

Finanční výkazy jsou souhrn výkazů zobrazujících finanční situaci podniku. Konkrétně se jedná o rozvahu, výsledovku (= výkaz zisků a ztrát) a přehled o peněžních tocích.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z