Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

FATCA - zkratka užívaná pro americký zákon, který byl vytvořen a přijat v USA v roce 2010. Smyslem této legislativy je zabránit americkým občanům vyhýbat se placení daní ve Spojených státech pomocí nepřiznávání svých peněžních prostředků na zahraničních bankovních účtech. Naplnění záměrů této legislativy vyžaduje vysokou administrativní spolupráci zahraničních zemí a jejich finančních institucí, kdy tyto instituce posílají americkému správci daně informace o bankovních účtech vlastněných americkými osobami.

Česká republika pro účely této spolupráce přijala Zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní (tvz. Lex FATCA) č. 330/2014 Sb., který nabyl účinnosti 13. 1. 2015. Zákon FATCA představuje zavedení automatické výměny informací mezi USA a smluvními zeměmi o vlastnících bankovních účtů bez jakéhokoli důvodu. První automatická výměna informací mezi USA a spolupracujícími zeměmi proběhne s největší pravděpodobností 30. 9. 2015.

Více informací můžete nalézt na webových stránkách daňové správy USA

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z