Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Bankovní tajemství (bank secrecy)

Bankovní tajemství spočívá v povinnosti zachování mlčenlivosti v souvislosti s údaji, které jsou bance poskytnuty pro účely využívání některého z bankovních produktů. V zemích s dlouhou tradicí bankovního tajemství je povinnost zachování mlčenlivosti zakotvena v zákoně a stejně tak jsou zákonem specifikovány situace, za nichž může banka určitým subjektům některé informace poskytnout.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z