Slovník nejdůležitějších pojmů

Nejdůležitější pojmy z oblasti mezinárodního zdanění, mezinárodního práva, účetnictví a auditu.

Vyhledat pojem:

Apostila (apostille)

Apostila neboli apostilační doložka je mezinárodní úřední ověření dokumentu, které dokazuje jeho pravost a pravdivost. Apostilované dokumenty uznávají všechny země, které se zavázaly k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (tzv. Haagská úmluva). Mezi tyto země patří všechny státy s vyspělým právním systémem, včetně České republiky. V případě, že je potřeba použít úřední dokument jednoho státu (např. výpis z obchodního rejstříku) v druhém státě (např. pro založení dceřiné společnosti), a jeden z těchto států není členem úmluvy, je nutné zajistit ověření pravosti dokumentů tzv. superlegalizací, což je nákladný a časově náročný proces.

A

B

D

E

F

G

H

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z