Medzinárodné štruktúry – Daňové a právne prínosy v praxi

V súčasnosti prechádzame zmenami, ktoré nám prinášajú neustálé prísnější zákony na Slovensku. Zmeny sa dotknú oblasti daní, legislatívy a tiež medzinárodnej výmeny informácií.

Kdy: 27.11.2014 v 10:00 hodin

Kde: Kempinski Hotel River Park, Dvořákovo nábrežie 7528/6, Bratislava

Cena: 6000Kč/220Euro

V prípade, že Vám nevyhovuje termín alebo miesto konania, organizujeme tiež konferencii dňa 25.11. v Prahe. Viac informácií nájdete tu.

Pre tel. registráciu volajte: +420 226 091 110

Riešite:

 • Aké zmeny prinášajú neustála novelizácia legislatívy na Slovensku? 
 • Aká je podoba bankového tajomstva v EÚ a čo prinesú nové iniciatívy v tejto oblasti?
 • Ako ochrániť svoj majetok pred podnikateľskými rizikami a nestabilitou daňového i právneho prostredia?
 • Ako podnikať a spravovať majetok bez nežiaducich daňových dopadov?
 • A ako všetko prepojiť s praktickým fungovaním spoločnosti?

Prijmite pozvanie na konferenciu Medzinárodné štruktúry – daňové a právne prínosy v praxi. Predstavíme Vám príležitosti i výzvy, ktoré vlastníkom prinášajú nové zmeny v oblasti daní, legislatívy a tiež medzinárodnej výmeny informácií.

Odborná konferencia kombinuje názor slovenských i zahraničných expertov z oblasti právnej a daňovej problematiky. Dôležitý je tiež praktický pohľad na oblasti medzinárodného bankovníctva, správy majetku a medzinárodného transakčného a daňového plánovania.

Ústrednou témou odbornej konferencie sú zmeny, ktorými v súčasnosti prechádzame. Trendom je celosvetové sprísňovanie zákonov, tlak na rýchlu výmenu veľkého množstva daňových i bankových informácií, snaha o prepojenie každého majetku s vlastníkom a veľakrát tiež vyššie zdanenie bohatých. Tieto zmeny je nutné prijať ako nevyhnutnú skutočnosť.

So stále prísnejšími zákonmi a výkonnejšou štátnou správou však zodpovedajúcim spôsobom nerastie právna a daňová istota podnikateľov.

Medzinárodné štruktúry, spoločne s ďalšími korporatívnymi a bankovými nástrojmi dokážu zmierniť rad rizík v oblasti podnikania, straty súkromia alebo nestability prostredia.

Kľúčové témy konferencie:

 • Riziká a príležitosti budúceho vývoja z pohľadu právnych a daňových expertov
 • Výmena daňových a bankových informácií – skutočné dopady na slovenských podnikateľov
 • Zaistenie právnej ochrany majetku a jeho udržanie pri medzigeneračnej výmene
 • Medzinárodné daňové nastavenia zodpovedajúce súčasnej i plánovanej legislatíve
 • Skutočný stav bankového tajomstva v Európe

Prednášajúci:

 • Mag. Branislav Kováč, audítor a daňový poradca, Recte Audít s.r.o.
 • JUDr. Matúš Boľoš, advokát, Advokátska kancelária Boľoš
 • Ing. Petr Jankovič, Senior Partner, Akont Trust Company
 • Ivan Melay, MSc., Valartis Bank Lichtenštajnsko, Associate pro mezinárodní obchod
 • Ing. Michal Friedberger, Managing Partner, Akont Trust Company
 • Ing. Aleš Kozák, Managing Partner, Akont Trust Company
 • Jan Scheelings, LFS Management Services, Holandsko
 • Louis Quiel, LL.M., advokát, Panama
 • Ing. Viktor Hába, Senior Partner, Akont Trust Company
 • Ing. Lukáš Randa, Senior Consultant, Akont Trust Company

 Pozn .: Prednášky zahraničných prednášajúcich budú simultánne tlmočené.

REGISTRAČNÝ  POPLATOK

 • 220 EUR bez DPH (266,2 EUR s DPH)

Registrácia je platná po uhradení registračného poplatku. O uhradení poplatku Vás budeme informovať e-mailom. V prípade akýchkoľvek dotazov nás prosím kontaktujte na e-maili: konference@akont.cz alebo na telefónnom čísle +420 226 091 110.

Cena zahrňuje: prednášky, interaktívny workshop, občerstvenie, účasť na spoločenskej večeri. 

Témy prednášok:

Aktuálne problémy slovenských podnikateľov z pohľadu audítora a daňového špecialistu

Mag. Branislav Kováč, audítor a daňový poradca, Recte Audít s.r.o.

 • Dopady daňovej legislatívy na podnikateľskú prax a možnosti predchádzania rizík

 • Najčastejšie reálne problémy slovenských podnikateľov a spôsoby obmedzenia rizík

Riziká a príležitosti legislatívneho prostredia na Slovensku

JUDr. Matúš Boľoš, advokát, Advokátska kancelária Boľoš

 • Najčastejšie riešené situácie slovenských podnikateľov

 • Insolvencia/fúzia, akvizícia – príklad z praxe 

Trendy vo výmene daňových informácií a ich implementácia v SR

Ing. Petr Jankovič, Senior Partner, Akont Trust Company 

 • Aké informácie medzi sebou štáty vymieňajú – rozlíšenie daňových a bankových informácií 

 • Dôsledky rastúcej a precíznejšej výmeny informácií

 • Zmluva FATCA a jej dopady na slovenské prostredie

 • Dohoda GATCA a budúce dopady na európske prostredie

Lichtenštajnsko: Bankové tajomstvo a výmena bankových informácií

Ivan Melay, MSc. Valartis Bank Lichtenštajnsko, Associate pre medzinárodný obchod

 • Aktuálny stav bankového tajomstva, jeho limity a možnosti

 • Výmena bankových informácií a informačné požiadavky zahraničných bánk

 • Otvorenie bankového účtu v Lichtenštajnsku – požiadavky bánk

Podnikanie na Slovensku prostredníctvom zahraničnej spoločnosti

Ing. Viktor Hába, Senior Partner, Akont Trust Company

 • Výhody a nevýhody zahraničných spoločností v porovnaní so slovenskými

 • Kedy začať podnikať prostredníctvom zahraničnej spoločnosti

 • Najvhodnejšie jurisdikcie, z ktorých sa dá na Slovensku podnikať 

Správa majetku: Trendy roku 2015

Ing. Michal Friedberger, Managing Partner, Akont Trust Company

 • Od vlastníctva k užívaniu – výhody  ovládania majetku prostredníctvom SPV

 • Prečo nedržať majetok ako fyzická osoba 

 • Využitie nadácií a trustov k dlhodobej správe majetku 

Medzigeneračná výmena a jej úskalia

Ing. Aleš Kozák, Managing Partner, Akont Trust Company 

 • Protichodné ciele – ako nastaviť priority medzigeneračnej výmeny? 

 • Najčastejšie používané nástroje dlhodobej správy majetku

Holandská nadácia a jej využite v správe majetku

Jan Scheelings, LFS Management Services, Holandsko

 • Využitie holandskej nadácie pre dlhodobú správu majetku

 • Špecifiká holandskej nadácie pri využití pre medzigeneračnú výmenu

 • Rozdiely medzi klasickou holandskou nadáciou a STAK

Panamská nadácia a jej využitie pri správe majetku

Louis Quiel, LLM., advokát, Mossack & Fonseca & Co., Panama

 • Špecifiká panamskej nadácie

 • Možnosti využitia pre dlhodobú správu majetku a medzigeneračnú výmenu

 • Možnosti zachovania súkromia vlastníka 

Trendy v medzinárodnom daňovom plánovaní

Ing. Viktor Hába, Senior Partner, Akont Trust Company

 • Dopady silnejúcej výmeny informácií na daňové plánovanie

 • Transparentné štruktúry ako zdroj daňovej a právnej istoty

 • Daňové plánovanie – čo musíme zmeniť

Praktický príklad

Ing. Lukáš Randa, Senior Consultant, Akont Trust Company 

 • Štruktúra zaisťujúca pozitívny daňový efekt

 • Štruktúra chrániaca súkromie vlastníka

 • Štruktúra zaisťujúca diverzifikáciu rizík

Mediálny partner