XIII. ROČNÍK KONFERENCE AKONT

Mezinárodní struktury - automatická výměna informací a regulace

Jak asi všichni vnímáte, stále dochází ke značnému prohloubení povinností, které se na nás prostřednictvím různých legislativních opatření neustále valí a my se stáváme otroky všech těchto povinností. I přesto všechno si v Akontu si stále myslíme, že mezinárodní struktury mají své pevné místo a jejich využití má stále pro mnoho podnikatelů velký smysl. Proto bychom Vás rádi pozvali na konferenci, kde Vám pomůžeme vyznat se ve všech regulacích a povinnostech a představíme nástroje a díky kterým snížíte rizika podnikání plynoucí z těchto regulací.

Kdy: 23.4.2019 9:15-18:00

Kde: Praha - Erbia Congress Centrum

Cena: 5900 CZK/230 EUR

Nevyhovuje vám termín nebo místo konference?

Konference se koná na stejné téma také v Bratislavě dne 25.4.2019

Na poslední konferenci jsme se věnovali zásadním změnám v oblasti regulace a jejich dopadům na podnikatelské prostředí. Asi tušíte, že se od té doby v tomto směru mnoho pozitivního neudálo, naopak došlo ke značnému prohloubení povinností, které se prostřednictvím různých legislativních opatření neustále valí. 

Z bank se tak de facto stává studnice obrovského množství informací, jsou na nás kladeny zvýšené nároky na transparentnost, informovanost a dalším aspektem, který rezonuje, je evaluace místa skutečného vedení společnosti, které je klíčové pro určení daňové residence. 

Všechny výše uvedené aspekty jsou pouze malou částí obrovského celku a znamenají, že sami podnikatelé mnohdy už vůbec aktivně neřeší to, v čem jejich společnost nebo společnosti podnikají, ale jsou pouze otroky přílišné míry regulace.

I přes to všechno si ale v Akontu myslíme, že mezinárodní struktury mají své pevné místo a jejich využití má stále pro mnoho podnikatelů velký smysl a proto Vás zveme na konferenci zaměřenou právě na tato klíčová témata:

 • Jaká je aktuální situace v bankovním sektoru a jaké jsou zkušenosti z GATCA reportingu?
 • Jak je možné řešit anonymitu majetku v dnešní době?
 • Jak se vás dotkne implementace směrnice ATAD?
 • Jak se vyvíjí V. a VI. AML direktiva?
 • Zajímá vás trestní odpovědnost právnických osob?

Na všechny tyto klíčové otázky dostanete odpověď od českých a zahraničních expertů z oblasti právní a daňové problematiky.

Se stále přísnějšími zákony a výkonnější státní správou odpovídajícím způsobem neroste právní a daňová jistota podnikatelů. Mezinárodní struktury, společně s dalšími korporátními a bankovními nástroji však dokážou zmírnit řadu rizik v oblasti podnikání, ztráty soukromí nebo nestability prostředí.


Klíčová témata konference:

1. Správa a anonymní uchování majetku

 • Kompletní aktivní správa majetku třetími osobami
 • Svěřenské fondy - praktické příklady využití
 • Konec anonymity tak, jak jsme ji znali do současnosti

2. Transakční blok

 • Aktuální situace v oblasti bankovního sektoru
 • Praktické zkušenosti ze CRS a GATCA reportingu
 • Platební agenti jako alternativa bank

3. Aktuální dění v daňové oblasti

 • Implementace směrnice ATAD

4. Systém řízení podnikatelských aktivit

 • SPV Commander
 • Rizika - vyplývající z běžné podnikatelské činnosti, data, komunikace
 • Trestní odpovědnost právnických osob

5. Substance

 • Nezbytná součást každé fungující společnosti/skupiny společností
 • Inspirace velkými nadnárodními skupinami
 • Transparentní korporátní struktury

6. IV. AML direktiva

 • Doplnění o aktuální vývoj u V. AML direktivy a VI. AML directivy

7. Brexit

8. Kyperská financující společnost

9. Automatická výměna informací


Přednášející:

 • Ing. Lukáš Randa (Partner, Akont Trust Company)
  Správa a anonymní uchování majetku

 • Ing. Jakub Kovář (Partner, Nexia AP)
  Implementace směrnice ATAD
 • JUDr. Filip Seifert, MBA (Partner, advokát, AK Seifert a partneři)
  Trestní odpovědnost právnických osob

 • Ing. Aleš Kozák (Managing Partner, Akont Trust Company)
  Transparentní korporátní struktury

 • Ing. Petr Jankovič (Senior Partner, Akont Trust Company)
  Ing. Pavel Bača (Director of Compliance, Akont Trust Company)
 • IV.-VI. AML direktiva

 • Ing. Michal Friedberger (Managing Partner, Akont Trust Company)
  Kyperská financující společnost

 • Ing. Filip Soukup (Jednatel, Norfolk Asset Management)
  Svěřenské fondy a jejich využití

 • Erik Vallaste (Consultant, Prospera)
  Litevské společnosti

 • Ing. Kateřina Horová (Manager of Bank.department, Akont Trust Company)
  Transakční blok

Pozn. 2 přednášky jsou v angličtině a jsou simultánně překládány


Společenský večer s přednášejícími

Zúčastněte se společenského večeru, který následuje po konferenci a využijte možnost pobavit se s přednášejícími osobně, v klidu, při sklenici vína.

Potkáte se také se zajímavými lidmi z různých oborů a dalšími účastníky konference včetně všech specialistů z naší spolecnosti.

Společenský večer začíná v 18:00 v restauraci Aureole (zde bude také oběd během konference), která je součástí Erbia Congress Centra (na stejném patře).


Harmonogram:

09:15 - 10:00     Registrace + snídaně

10:00 - 12:15     1. blok přednášek

12:15 - 13:15     Oběd

13:15 - 15:30     2. blok přednášek

15:30 - 16:00     Coffeebreak

16:00 - 18:00     3. blok přednášek

18:00 - 23:00     Společenský večer s přednášejícími

Dress code: Smart Casual


Mediální partneři:

                        

             Partneři:

                   
        
Registrační poplatek:

 • 5 900 Kč bez DPH (7 139 Kč s DPH)                      

Cena zahrnuje:  celodenní občerstvení (ranní coffeebreak, oběd, odpolední coffeebreak, nápoje po celý den), přednášky, tištěné materiály, interaktivní workshop, účast na společenském večeru (do 23:00)

Přihlaste se na konferenci pomocí vyplnění krátkého formuláře nebo nám napište na konference@akont.cz.

My Vás budeme obratem e-mailem kontaktovat ohledně doplnění dalších informací nezbytných pro kompletní registraci. Registrace je platná až po uhrazení registračního poplatku.

POKYNY K PLATBĚ VÁM ZAŠLEME NA VÁMI UVEDENÝ E-MAIL.