Mezinárodní struktury – Daňové a právní přínosy v praxi

V současnosti procházíme změnami, které nám přináší neustálé přísnější zákony v České republice. Změny se dotknou oblasti daní, legislativy a také mezinárodní výměny informací.

Kdy: 25.11.2014, 10:00 - 23:00

Kde: Praha - NH Hotel

Cena: 6000Kč/220Euro

V případě, že Vám nevyhovuje termín nebo místo konání, organizujeme také konferenci dne 27.11. v Bratislavě. Více informací zde.

Pro tel. registraci volejte: +420 226 091 110

Řešíte:

 • Jaké změny přináší neustálá novelizace legislativy v České republice?
 • Jaké je podoba bankovního tajemství v EU a co přinesou nové iniciativy v této oblasti?
 • Jak ochránit svůj majetek před podnikatelskými riziky a nestabilitou daňového i právního prostředí?
 • Jak podnikat a spravovat majetek bez nežádoucích daňových dopadů?
 • A jak všechno propojit s praktickým fungováním společnosti?

Přijměte pozvání na konferenci Mezinárodní struktury – daňové a právní přínosy v praxi. Představíme Vám příležitosti i výzvy, které vlastníkům přinášejí nové změny v oblasti daní, legislativy a také mezinárodní výměny informací.

Odborná konference kombinuje názor slovenských a zahraničních expertů z oblasti právní a daňové problematiky. Důležitý je také praktický pohled na oblasti mezinárodního bankovnictví, správy majetku a mezinárodního transakčního a daňového plánování.

Ústředním tématem odborné konference jsou změny, kterými v současnosti procházíme. Trendem je celosvětové zpřísnění zákonů, tlak na rychlou výměnu velkého množství daňových i bankovních informací, snaha o propojení každého majetku s vlastníkem a mnohokrát také vyšší zdanění bohatých. Tyto změny je nutné přijmout jako nevyhnutelnou skutečnost.

Se stále přísnějšími zákony a výkonnější státní správou však odpovídajícím způsobem neroste právní a daňová jistota podnikatelů.

Mezinárodní struktury, společně s dalšími korporátními a bankovními nástroji dokážou zmírnit řadu rizik v oblasti podnikání, ztráty soukromí nebo nestability prostředí.

Klíčová témata konference:

 • Rizika a příležitosti budoucího vývoje z pohledu právních a daňových expertů
 • Výměna daňových a bankovních informací – skutečné dopady na české podnikatele
 • Zajištění právní ochrany majetku a jeho udržení při mezigenerační výměně
 • Mezinárodní daňová nastavení odpovídající současné i plánované legislativě
 • Skutečný stav bankovního tajemství v Evropě

Přednášející:

 • JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA, advokátka, Advokátní kancelář Hany Skalické
 • JUDr. Martina Matejová, Ph. D., zástupce ředitele, Strategie daňové politiky a správy Ministerstva financí ČR
 • Ing. Petr Jankovič, Senior Partner, Akont Trust Company
 • Tatiana Rosenboom, LL. M., zástupce vedoucího pro mezinárodní obchod, Valartis Bank Lichtenštejnsko
 • Ing. Michal Friedberger, Managing Partner, Akont Trust Company
 • Ing. Aleš Kozák, Managing Partner, Akont Trust Company
 • Ing. Vladimír Hejduk, daňový poradce, Rowan Legal
 • Eduard Meilink, LFS Management Services, Nizozemsko
 • Louis Quiel, LL.M., advokát, Panama
 • Ing. Viktor Hába, Senior Partner, Akont Trust Company
 • Ing. Michal Friedberger, Managing Partner, Akont Trust Company

Pozn.: Přednášky zahraničních přednášejících budou simultánně tlumočeny.

Registrační poplatek:

 • 6000 Kč bez DPH (7260 Kč s DPH)

Registrace je platná po uhrazení registračního poplatku. O uhrazení poplatku Vás budeme informovat e-mailem. V případě jakýkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na e-mail: konference@akont.cz nebo na telefonním čísle +420 226 091 110.

Cena zahrnuje: přednášky, interaktivní workshop, občerstvení, účast na společenské večeři