Novinky, články, případové studie

 • Notáři v Estonsku budou moci ověřovat dokumenty skrze video přenos

  15. 05. 2019

  Estonská vláda vypracovala návrh zákona, který má umožnit notářům dálkové ověřování dokumentů jako jsou například plné moci, zástavní dokumenty, dokumenty k převodu podílů ve společnostech apod.

 • Irsko ratifikovalo Mnohostrannou úmluvu MLI

  09. 05. 2019

  Irsko ratifikovalo Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (MLI).

 • NSS: Důkazní břemeno při daňovém podvodu na DPH nese správce daně

  25. 03. 2019
  Daňové plánování

  Zajímavým případem z loňského roku se v nedávné době zabýval Nejvyšší správní soud. Jádro sporu spočívalo v odmítnutí přiznání nároku na odpočet DPH správcem daně.

 • Novinky z oblasti blacklistu nespolupracujících jurisdikcí

  15. 03. 2019
  Daňové plánování

  Evropská unie zvažuje prověřování svých vlastních členů ke zhodnocení, zda by měly být zahrnuti na blacklist daňových rájů.

 • Kyperská financující společnost – změny legislativy a nové možnosti

  12. 03. 2019
  Mezinárodní holding

  Kyperské společnosti byly vždy hojně využívány jako součást mezinárodních holdingových struktur. V souvislosti s trendy a změnami ale byla snadná pravidla nahrazena trochu komplikovanějšími. I přesto lze dosáhnout významné daňové úspory.

 • Možné následky nezapsání skutečného vlastníka do rejstříku

  05. 03. 2019

  Od 1. ledna 2019 mají všechny právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku povinnost zapsat svého skutečného vlastníka do příslušné evidence. Sankce vám nehrozí, ale při nesplnění povinnosti můžete mít problémy v rámci prováděné podnikatelské činnosti.

 • Malta implementuje směrnici ATAD

  25. 02. 2019

  Dne 22. října 2018 představil ministr financí Maltské republiky v parlamentu rozpočet na rok 2019, který obsahuje změny pro téměř všechny oblasti ekonomiky. V oblasti mezinárodního zdanění je nutné zmínit implementaci evropské směrnice ATAD.

 • Kyperská centrální banka definovala "schránkové" společnosti

  14. 02. 2019

  Kyperská centrální banka vydala dne 2. listopadu 2018 oběžník definující tzv. "schránkové" společnosti, kterým by místní finanční instituce neměly poskytovat své finanční služby.

 • Komise pro finanční služby na Mauriciu vydala oběžník ohledně nezbytné ekonomické substance

  06. 02. 2019

  Komise pro finanční služby na Mauriciu (FSC) vydala dlouho očekávaný oběžník shrnující nové požadavky na ekonomickou substanci u společností s licencí GBC. Zmíněný oběžník byl očekáván po schválení novely daňových zákonů mauricijským parlamentem.

 • Evropská komise navrhuje novou směrnici proti praní špinavých peněz: 6.AML

  28. 01. 2019

  Po 4. a 5. AML směrnici přišla na konci srpna 2018 Evropská komise s návrhem 6. AML směrnice, která by měla být zaměřena především na trestně-právní rovinu a pro firmy by znamenala větší povinnosti.

 • Daňový balíček schválen poslaneckou sněmovnou

  23. 01. 2019
  Daňové plánování

  Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. Daňový balíček). Shrnuli jsme pro vás nejvýznamnější součásti novely.

 • Plošný reverse charge schválen

  10. 01. 2019
  Daňové plánování

  Říjnové jednání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN) přineslo významný posun v otázce zavedení plošného režimu přenesené daňové povinnosti, o který usilovala zejména Česká republika.

 • Novela ZOK zpřísňuje podmínky

  20. 12. 2018
  Daňové plánování

  Novela zákona o obchodních korporacích zpřísňuje podmínky pro jmenování právnické osoby jako statutárního orgánu kapitálových společností či družstev.

 • NSS přiznal daňovému subjektu úroky ze zadržovaného nadměrného odpočtu

  12. 12. 2018
  Daňové plánování

  Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku potvrdil rozhodnutí krajského soudu ve věci přiznání úroků z dlouhodobě zadržovaného nadměrného odpočtu.

 • Estonsko: Rejstřík skutečných vlastníků spuštěn

  03. 12. 2018
  Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví

  Od září 2018 mají všechny estonské společnosti povinnost nahlásit svého skutečného vlastníka rejstříku společností. Povinnost se nevztahuje pouze na bytová družstva, stavební spořitelny, společnosti kótované na burze a nadace.

 • Evropská komise navrhuje zjednodušení pravidel pro přesun společností v rámci EU

  27. 11. 2018

  Evropská komise představila dva nové návrhy novel, které by měnily Směrnici o některých aspektech práva obchodních společností, týkající se používání digitálních nástrojů a postupů v oblasti práva obchodních společností a pravidel pro přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení společností.

 • Britská korunní závislá území chtějí ekonomickou substanci

  21. 11. 2018
  Daňové plánování

  Jersey, Guernsey a Ostrov Man konzultují návrhy zákonů, které by od daňově rezidentních společností vyžadovaly, aby demonstrovaly dostatečnou substanci na území.

 • Slovenská republika ratifikovala MLI

  15. 11. 2018
  Daňové plánování

  Dne 30. července 2018 ratifikovala Slovenská republika Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (MLI).

 • Změny zdanění investičních fondů

  30. 10. 2018
  Daňové plánování

  Novela zákona o daních z příjmů, která pozměňuje definici základního investičního fondu byla na začátku srpna podepsána prezidentem a nabude účinnosti 1. ledna 2019.

 • Státy EU rozděleny v otázce pravidel pro blacklist daňových rájů

  25. 10. 2018
  Daňové plánování

  Členské státy EU jsou rozděleny v otázce plánu přidání standardů transparentnosti skutečného vlastnictví mezi kritéria pro sestavování blacklistu daňových rájů.