Novinky, články, případové studie

 • Rozvodová vyrovnání – hořký to svízel!

  05. 06. 2007
  Offshore, Ochrana majetku, Onshore

  Řada lidí se začíná zajímat o ochranu majetku až ve chvíli akutního nebezpečí rozvodu - naštěstí pro jejich manželské protějšky.

 • NOMINEE SLUŽBY - Novinka od Společnosti Online s.r.o.

  22. 01. 2007
  Daňové plánování, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví, České a slovenské společnosti

  Po úspěšných 7 letech, kdy si vybudovala dominantní postavení v oblasti prodeje českých a slovenských ready-made společností, přichází naše sesterská firma Společnosti Online s.r.o. na trh s další novou službou, a to dosazováním osob do statutárních orgánů společností - tzv. nominee služby.

 • Lze využít maďarských offshore společností i v roce 2003?

  06. 01. 2003
  Daňové plánování, Offshore, Mezinárodní holding

  Od roku 1994 až do konce roku 2002 bylo možné zakládat maďarské společnosti s privilegovaným daňovým režimem. Tyto tzv. offshore společnosti podléhaly nižší 3% dani z příjmů a požívaly osvobození od místní obchodní daně, pokud byly řízeny nerezidenty ze zahraničí. Od 1. ledna tohoto roku…

 • Belgická holdingová společnost

  01. 07. 2002
  Daňové plánování, Mezinárodní holding

  Určitě není třeba dále popularizovat nizozemský holdingový režim a jejich systém daňových osvobození holdingových operací. Vzhledem k, v našich podmínkách, unikátní smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem jsou stále všechny ostatní holdingové režimy minimálně o onen rozdíl daný…

 • Rakouské podílové fondy osvobozené od zdanění

  01. 07. 2002
  Bankovnictví

  Jedním z nejvyužívanějších nástrojů kolektivního investování na světě jsou lucemburské podílové fondy. Je možné říci, že hlavní roli v jejich úspěšném rozšíření pravděpodobně sehrály citlivá regulace a osvobození od daně z příjmu. Téměř neznámou, avšak rovnocennou alternativou lucemburským…

 • Mezinárodní optimalizace prodeje software

  01. 07. 2002
  Daňové plánování, Mezinárodní holding

  Frekventovaným problémem úspěšných softwarových společností je daňová optimalizace příjmů poté, co se podařilo dosáhnout obchodního úspěchu a prorazit především na amerických trzích. Pravděpodobně nejpoužívanější cestou je v mezinárodních podmínkách využití maďarské společnosti, jež vlastní…

 • Britské sdružení s ručením omezeným (LLP) - Alternativa k americkým LLC společnostem a konceptu britské jmenované společnosti

  01. 07. 2002
  Offshore

  V dubnu 2001 vstoupil v platnost zákon o sdruženích s ručením omezeným (Limited Liability Partnership Act), což umožnilo i ve Velké Británii využívat velmi oblíbený koncept spojující omezené ručení zároveň se zdaňováním příjmů až na úrovni členů sdružení (tj. v našich podmínkách subjekt s…

 • II. ročník konference unie offshore poradců diskuse nad současným vývojem mezinárodních finančních center

  07. 01. 2002
  Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví

  Dne 18. října 2001 se v konferenčním sále hotelu Don Giovanni v Praze uskutečnil již druhý ročník konference Unie Offshore Poradců ČR. Odborný seminář, který po obsahové a finanční stránce opět zajišťovala společnost AKONT, tentokrát nesl název "Mezinárodní finanční centra a globální…

 • Stručný průvodce vývojem devizové regulace a omezení v České republice

  07. 01. 2002
  Daňové plánování, Bankovnictví, České a slovenské společnosti

  Klíčovou zákonnou normou pro devizovou regulaci u nás je zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon ve znění pozdějších úprav. Vzhledem k jeho časté a poměrně nepřehledné novelizaci přikládáme krátké shrnutí devizových omezení s důrazem především na investice v zahraničí.

 • Estonsko - daňový model budoucnosti?

  07. 01. 2002
  Mezinárodní holding

  Estonsko je v současnosti jednoznačně nejvyspělejší z pobaltských republik. Po rozpadu Sovětského svazu nastoupilo rychlou cestu ekonomického růstu a liberalizace trhu a díky tomu patří v současné době k nejliberálnějším zemím v Evropě. Vhodným příkladem liberalizace jsou zákony o…

 • Co nového přináší novela obchodního zákoníku?

  07. 01. 2002
  České a slovenské společnosti

  Velké množství podstatných změn přinesla novela zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku vyhlášená ve Sbírce listin pod č. 370/2000 Sb., která ke dni 1.1.2001 nabyla účinnosti. Přikládáme stručné shrnutí a rádi bychom zdůraznili především možnost zakládat akciové společnosti pouze s…

 • Nové podněty v plánovaní právní ochrany majetku - nastal již nejvyšší čas?

  07. 01. 2002
  Daňové plánování, Ochrana majetku, Mezinárodní holding

  Tímto článkem bychom se rádi vrátili k již dříve rozebíranému konceptu (viz AKONTinfo 99/1, článek lze nalézt na našich webových stránkách) plánované právní ochrany majetku (v angličtině existuje vhodnější termín - "asset protection") cestou vytváření speciálních účelových právnických osob.…

 • AKONT na Slovensku

  01. 01. 2001
  Daňové plánování, České a slovenské společnosti

  V snahe vyjsť slovenským klientom v ústrety vznikla na jeseň minulého roku po niekoľkomesačnej dôkladnej príprave pobočka spoločnosti AKONT na Slovensku – AKONT Slovakia, s.r.o.

 • Budoucnost patří daňově optimalizovanému elektronickému obchodu

  01. 01. 2001
  Daňové plánování, Mezinárodní holding

  S rozvojem internetu a telekomunikačních technologií v poslední době dochází k výrazným změnám i v oblasti podnikání - i ti nejkonzervativnější podnikatelé pochopili užitečnost internetu pro své obchody. Jeho celosvětové využívání zároveň otevřelo cestu zcela novým způsobům a oborům…

 • Srovnání počtu nově založených offshore společností v roce 2000

  01. 01. 2001
  Daňové plánování, Offshore, Mezinárodní holding

  V roce 1997 jsme zveřejnili krátký článek analyzující množství nově zakládaných společností v hlavních offshore centrech. Domníváme se, že je zajímavé se podívat na čerstvá čísla z roku 2000 ve světle velkých změn, ke kterým došlo v oblasti legislativy regulující offshore podnikání. Na…

 • Nový daňový režim na Nizozemských Antilách

  01. 01. 2001
  Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví

  Nizozemské Antily patřily dlouhá léta ke známým a využívaným daňovým rájům, které využívaly strategie stanovení nízkých daňových sazeb, jež byly spojeny se standardními daňovými povinnostmi - předkládáním účetních výkazů a daňových přiznání. S účinností od 1.1.2001 došlo k zásadní revizi…

 • Jak dlouho bude možné využívat daňových rájů?

  01. 01. 2001
  Daňové plánování, Offshore, Mezinárodní holding

  V poslední době se setkáváme se spoustou článků o světové daňové harmonizaci, daňových rájích a nekalých praktikách jednotlivých daňových rájů, které rozvracejí ekonomický systém západních zemí a umožňují praní peněz ve velkém. Toto krátké shrnutí je samozřejmě silně zjednodušené, nicméně…

 • Podnikatelé a novela obchodního zákoníku jinak

  01. 01. 2001
  Daňové plánování, České a slovenské společnosti

  Jak jistě žádným z aktivních účastníků českého podnikatelského prostředí nezůstalo utajeno, s účinností od nového kalendářního roku nás naše legislativní orgány poctily další z řady inovací podmínek podnikání, obsažené zejména v několika novelách obchodního zákoníku, jakož i v rozsáhlé…

 • Daňová optimalizace pronajímání movitostí přes irské společnosti

  03. 07. 2000
  Daňové plánování, Offshore

  Irské nerezidentní společnosti jsou sice již uzavřenou kapitolou, nicméně i bez nich zůstávají irské společnosti užitečným nástrojem mezinárodního daňového plánování. V tomto článku se nechceme zabývat irskými společnostmi se zvýhodněným daňovým režimem (jako např. v sektoru finančních…

 • Maďarské společnosti s privilegovaným daňovým režimem

  03. 07. 2000
  Offshore

  Není příliš povědomí o možnosti využít maďarský subjekt s daňovými účinky podobnými kyperským společnostem. V Maďarsku je umožněno zahraničním investorům založit a využívat společnosti, jež mají příjmy ze zahraničí, s výrazně nižším daňovým zatížením. Naše společnost tuto zemi dlouho…