Novinky, články, případové studie

 • Fotovoltaické elektrárny

  21. 05. 2010
  Daňové plánování, Offshore, Onshore

  Koncem loňského a především začátkem letošního roku se všude mluvilo o výstavbě fotovoltaických elektráren. Za poslední rok jsme se setkali s desítkami lidí, kteří měli „vynikající“ projekt na fotovoltaickou elektrárnu a hledali investora. Prezentovaná čísla vypadají velice zajímavě, a pokud…

 • Emise dluhopisů v zahraničí

  21. 05. 2010
  Daňové plánování, Offshore, Onshore

  V loňském roce jsme Vás informovali o nové možnosti financování Vašich podnikatelských aktivit, kterou je emise dluhopisů v zahraničí (AKONTinfo č. 2/2009). Záměrem tohoto článku je připomenout Vám některé náležitosti standardních alternativ financování ze zahraničí. Je vhodné připomenout,…

 • Akcie na majitele: Máte právo na anonymitu?

  21. 05. 2010
  Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví, Onshore

  Poslední dobou se z médií dozvídáme často o kauzách společností, u kterých nelze dohledat skutečného vlastníka. V této souvislosti zákonodárci přišli s nápadem zrušit akcie na majitele, čímž chtějí docílit zprůhlednění vlastnické struktury firem. To je rozhodnutí v souladu s celosvětovým…

 • Jak na daňovou kontrolu

  21. 05. 2010
  Daňové plánování, Offshore, Onshore

  Když se řekne finanční úřad, tak nejčastěji vyvstane na mysli pojem daňová kontrola. Daňová kontrola rozhodně nepatří mezi něco, s čím by se člověk rád setkával. Při daňové kontrole jsou na poplatníky ze zákona kladeny vysoké nároky, kterým musí poplatník dostát. Daňová kontrola je tak asi…

 • Účetní závěrka: Nehrozí vám zrušení společnosti?

  21. 05. 2010
  Daňové plánování, Onshore

  České společnosti jsou povinny sestavit účetní závěrku a předložit ji příslušnému rejstříkovému soudu. Přestože je tato povinnost dána zákonem, stále existuje řada společností, které ji neplní. Co jim hrozí? Pokuta, a v horším případě dokonce i zrušení společnosti nebo obvinění z trestného činu.

 • Švýcarská akciová společnost

  21. 05. 2010
  Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví, Onshore

  Málokdo si dnes již uvědomuje, že většina podílů Baťova koncernu mimo území tehdejšího Československa byla v držení dvou švýcarských akciových společností. Je to jeden z hlavních důvodů, proč byl Baťům znárodněn „pouze“ majetek na území tehdejší ČSR a koncern v zahraničí mohl přežít jak…

 • Případová studie: Anonymita prostřednictvím společnosti rezidentní v EU

  16. 05. 2010
  Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví, Onshore

  Česká akciová společnost Charis, a.s., (jméno společnosti je zvoleno výhradně jako ilustrativní), je vlastněna českou fyzickou osobou prostřednictvím anonymních akcií na majitele (viz obr. 1). Tato situace byla plně vyhovující do doby, než byly anonymní akcie na majitele zrušeny.

 • Změny v DPH při přeshraničním poskytování služeb vyplývající z novely směrnice 2006/112/ES s účinností od 1. 1. 2010

  09. 04. 2010
  Daňové plánování, České a slovenské společnosti, DPH

  Český daňový systém bohužel nelze považovat za stabilní nebo s jasnou dlouhodobou koncepcí. Každý rok dochází k novelám několika daňových zákonů, ať už z popudu českých zákonodárců (lobbistů) nebo Bruselu. Nejistota daňového subjektu je proto dosti značná a odhadovat vývoj do budoucna je…

 • Transferové ceny

  09. 04. 2010
  Daňové plánování, Offshore, Onshore

  Nadnárodní společnosti, operace se sdruženými osobami, převádění zisků mezi společnostmi, mezinárodní zdaňování. Zde všude se může uplatnit institut takzvaných převodních (transferových) cen. Co je cena tržní, obvyklá nebo transferová? Kdy se používá? Jak se určuje? Tato problematika není…

 • Jednání s finančním úřadem

  09. 04. 2010
  Daňové plánování

  Podnikatelé v souvislosti se svou činností podstupují mnohá rizika. Jedním z těchto rizik je také styk s finančním úřadem. Pracovník správce daně mnohdy dokáže rozhodovat o bytí a nebytí podnikatele.

 • Využití trustů v České republice

  09. 04. 2010
  Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví, Onshore, Trust

  Přestože české právo trust neupravuje, lze trusty zřízené podle zahraničního práva relativně jednoduše a efektivně používat i v českém právním prostředí. Trusty se u nás používají zejména v souvislosti se zajištěním anonymity vlastnictví, ochrany majetku, daňovým plánováním a rovněž i jako…

 • Daňové vábenie menom Cyprus

  24. 02. 2010
  Daňové plánování, Offshore, Onshore

  Po našom vstupe do EÚ sa daňové využitie Cypru dostalo do popredia podnikateľského záujmu. Cyprus súperí s osvedčenými európskymi jurisdikciami ako Holandsko alebo Dánsko.

 • Změny v DPH při poskytování služeb

  20. 10. 2009
  Daňové plánování, Offshore, DPH

  Směrnice 2006/112/ES s účinností od 1.1.2010

 • Jaké obory jsou vhodné pro daňovou optimalizaci?

  25. 09. 2009
  Daňové plánování, Offshore, Onshore

  Offshore a onshore podnikání má široké uplatnění. Výhradně tuzemské podnikání ne vždy využije mezinárodní daňovou optimalizaci. Může však využít anonymity vlastnictví a ochrany majetku.

 • OECD a mezinárodní výměna informací

  15. 09. 2009
  Daňové plánování, Offshore, Onshore

  15. září 2009 byl aktualizován seznam OECD, který rozděluje země podle toho jak spolupracují při výměně informací pro daňové účely. Na schůzce G20 v dubnu letošního roku vznikly tři listiny.

 • Poslanci upravili zákon o sídle firmy

  05. 09. 2009
  České a slovenské společnosti

  Čeští zákonodárci novelizovali zákon o sídle firmy. Staré znění totiž dostatečně nevysvětlovalo pojem skutečného sídla, díky čemuž některé úřady změnu sídla firmám v minulosti komplikovaly a zakazovaly. Čeští podnikatelé tak nyní mohou měnit sídlo své firmy dle svých potřeb.

 • Nová Smlouva s Kyprem, Číslo EORI

  05. 09. 2009
  Daňové plánování, Onshore, České a slovenské společnosti

  Od 1. ledna 2010 se začne aplikovat nová Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Kyprem, která nahradí dosavadní 29 let starou smlouvu z roku 1980. Zásadními změnami pro daňové plánování jsou určitě nové sazby srážkových daní.

 • Daňové úspory při prodeji podílu v a. s.

  05. 09. 2009
  Daňové plánování, Offshore, Onshore

  V srpnu 2007 poslanecká sněmovna schválila zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů s rozsáhlou novelou zákona o dani z příjmu, platnou od počátku roku 2008. Do konce roku 2007 platilo, že fyzická osoba prodávající akcie měla příjem z jejich prodeje osvobozený od zdanění, pokud mezi dobou…

 • Anonymita vlastnictví

  05. 09. 2009
  Daňové plánování, Offshore, Diskrétní vlastnictví, Onshore

  V posledním loňském čísle (AKONTinfo 2/2008) jsme si přiblížili možnosti zajištění anonymity vlastnictví pro ochranu majetku. Od publikování tohoto článku jsme zaznamenali enormní nárůst zájmu o konzultace na toto téma.

 • Offshore země (ne)rovná se praní peněz (OECD a FATF listiny)

  01. 06. 2009
  Daňové plánování, Offshore

  V posledních měsících se často setkáváme s dotazy na téma konce daňových rájů, černé listiny a bankovního tajemství. Tyto otázky pramení z témat rozvířených médii a hlavně některými světovými politiky, kteří se velmi ostře a mnohdy nepřesně vyjadřují k dané problematice. Následující řádky…