NOMINEE SLUŽBY - Novinka od Společnosti Online s.r.o.

22. 01. 2007
Daňové plánování, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví, České a slovenské společnosti

Po úspěšných 7 letech, kdy si vybudovala dominantní postavení v oblasti prodeje českých a slovenských ready-made společností, přichází naše sesterská firma Společnosti Online s.r.o. na trh s další novou službou, a to dosazováním osob do statutárních orgánů společností - tzv. nominee služby.

22.1.2007, AKONTinfo 1/2007

Po úspěšných 7 letech, kdy si vybudovala dominantní postavení v oblasti prodeje českých a slovenských ready-made společností, přichází naše sesterská firma Společnosti Online s.r.o. na trh s další novou službou, a to dosazováním osob do statutárních orgánů společností - tzv. nominee služby.

Jde v podstatě o velmi logický a přirozený krok jdoucí ruku v ruce se zakládáním společnosti tj. vyřešení otázky optimálního personálního obsazení výkonných orgánů dané společnosti.

Doposud byly nominee služby více doménou mezinárodního daňového plánování. Důvody pro využití takových služeb však nalezneme i v rámci běžného podnikání v zemi se standardním právním rámcem a daňovým zatížením, kam patří i Česká republika. Ostatně – jistě nás v tuzemsku napadnou případy, kdy službu dočasného výkonu funkce v orgánu společnosti poskytne dobrému klientovi jeho právník jako součást svých poradenských služeb v rámci určité obchodní operace. Jde ale spíše o výjimečné a krátkodobé řešení s omezenou možností operací a služeb.

Pokud klient vyžaduje plně profesionální přístup s kompletní paletou služeb, obvykle jde ke společnosti, která se na tuto činnost přímo specializuje. V dané společnosti má pak na výběr osoby zaměřující se na konkrétní pozice tzn. jednatele, členy představenstva a dozorčích rad.

Často přitom při využití služeb nominee platí pro klienta některý z následujících motivů:

 • zajištění anonymity vlastnictví a řízení společnosti pro účely realizace určitých transakcí
  - příkladem mohou být nákupy majetkových účastí v jiných společnostech, skrytí před konkurencí, pořízení nemovitosti, účast ve veřejných soutěžích, dražbách, výběrových řízeních apod.
 • ochrana soukromí
  - svěřením funkce statutárního orgánu do rukou někoho jiného mohou chránit své soukromí nebo např. eliminovat mediální pozornost politici, významní podnikatelé, celebrity apod.

 • „nedostatek“ osob potřebných k obsazení orgánů společnosti
  - využití nominee služeb může být vhodným řešením pro podnikatele, kteří chtějí prostřednictvím akciové společnosti provozovat běžnou obchodní činnost, ale nedisponují dostatečným počtem osob vhodných pro obsazení pozic nejednajících členů představenstva a dozorčí rady.

 • ošetření právních rizik plynoucích z navazování smluvních vztahů mezi osobami blízkými
  - zpravidla se jedná o případy, kdy klienti například v rámci vytváření holdingové struktury obchodních společností či v rámci uzavírání smluv, jejichž předmětem je převod majetku mezi společnostmi personálně či majetkově provázanými, naráží na otázku aplikace zákonných ustanovení, které řeší konflikt zájmů, zejména ustanovení §196a obchodního zákoníku. Nedostatečné zvážení všech možných důsledků vyplývajících z účasti stejných osob v orgánech vzájemně obchodujících firem totiž může vést až k tomu, že tyto smluvní vztahy budou shledány absolutně neplatnými.

 • osob ze zahraničí, kdy z nějakého důvodu nechtějí nebo nemohou dojíždět či působit v České republice Jedná se např. o dlouhodobou investici do nemovitosti bez dalšího podnikání.

Vzhledem ke specifickým zákonným požadavkům na funkci jednatele společnosti s ručením omezeným či člena představenstva jsou nominee služby typicky prováděny na základě instrukčních dopisů, jež mají podobu rozhodnutí jediného společníka, popř. standardního rozhodnutí valné hromady anebo rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu.

Více než kdekoli jinde platí, že klíčovou podmínkou pro využití profesionálních nominee služeb je, aby vybraná odborná firma dokázala zaručit, že osoby vykonávající funkci členů orgánů klientských společností jsou bezúhonné, loajální, diskrétní, spolehlivé a časově flexibilní. Firma Společnosti Online s.r.o. proto velmi pečlivě vybírá osoby vhodné pro obsazovaných orgánů společností a proto i svým klientům poskytuje plnou záruku za takto dosazené osoby.

Klient si může být jistý kontinuální kontrolou nad řízením společnosti, protože společnost obsazena takovýmito jednateli je i nadále smluvně vlastněna skutečným majitelem a ten tak má nadále plný vliv na chod svojí společnosti.

Protože se jedná o velmi citlivou záležitost, veškerá jednání a informace týkající se obsazení statutárních orgánu jsou 100% diskrétní.

Pro bližší informace je možno se kdykoliv obrátit na
Společnosti Online s.r.o.
Ovocný trh 11
110 00 Praha 1
www.spolecnostionline.cz
tel.: 226 091 204

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti