Nový dodatek ke směrnici o společném zdanění mateřských a dceřiných společností

23. 02. 2015
Daňové plánování

Na konci ledna 2015 schválila Evropská komise dodatek ke Směrnici Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států.

23.2.2015

Na konci ledna 2015 schválila Evropská komise dodatek ke Směrnici Rady 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Jedná se o přidání doložky o zamezení zneužití výhod plynoucích ze směrnice při uzavírání „umělých“ dohod, tedy dohod uzavřených pouze za účelem získání daňových výhod a bez obchodního opodstatnění. Doložka v podstatě shrnuje výše uvedené, tzn., že členský stát nesmí umožnit výhody na základě směrnice v případě umělých dohod uzavřených bez obchodního opodstatnění. Doložka nese označení „de minimis“, které umožňuje členským státům zavést i přísnější opatření, než je v direktivě, a, stejně jako dodatek odsouhlasený již v červenci 2014 o zákazu hybridních půjček, musí být implementována do národních zákonů do 31. prosince 2015.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti