Podnikatelé se vrhají do zakládání nadnárodních holdingů

26. 04. 2011
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Onshore, Mezinárodní holding

Nečekané daně, nejasná legislativa, šikanózní insolvenční návrhy nebo nesmyslné exekuce odporující zákonu. I to je realita podnikatelského prostředí v České republice. Na nejistotu politickou, ekonomickou i legislativní podnikatelé reagují zakládáním mezinárodních korporátních struktur.

26. 4. 2011, Finanční management

Nečekané daně, nejasná legislativa, šikanózní insolvenční návrhy nebo nesmyslné exekuce odporující zákonu. I to je realita podnikatelského prostředí v České republice. Na nejistotu politickou, ekonomickou i legislativní podnikatelé reagují zakládáním mezinárodních korporátních struktur. Ty dokážou zabránit nepřátelskému převzetí, zablokování majetku nebo tvrdým dopadům nových zákonů.

České podnikatelské prostředí se mění. Za 20 let existence volného trhu vznikla vrstva majetných podnikatelů, kteří už nemají za cíl peníze rozmnožovat, ale udržovat a zajistit je před riziky. Tyto změny se odráží také v přístupu k mezinárodním holdingům. "Od roku 2010 je stále patrnější trend zakládání holdingů ne z důvodu daňové optimalizace, ale kvůli zlepšení ochrany majetku. Dříve klienti v drtivé většině případů požadovali nižší daně. Dnes je zabezpečení majetku hlavní motivací pro téměř 50 % klientů," říká Michal Friedberger, specialista mezinárodního plánování ze společnosti Akont.

Přesto, že zájem o holding chránící majetek roste, významná část podnikatelů ponechává svůj majetek bez jakéhokoli zabezpečení. Dle statistiky společnosti Akont je v České republice 2500 fyzických osob, které přímo vlastní čtyři a více společností. 490 z těchto osob vlastní alespoň jednu společnost s ročním obratem vyšším než 60 milionů korun. Lze předpokládat, že tyto fyzické osoby disponují majetkem v řádu desítek milionů korun. "Jmění v řádu desítek milionů korun dává velký pocit jistoty. Stačí ale jediná zfalšovaná směnka společně s konkurzním návrhem a majitel bude odstřižen od svých firem i peněz. I když se vše podaří vysvětlit, škody mohou dosáhnout milionů korun," upozorňuje Michal Friedberger a srovnává: "Mít majetek v řádu desítek milionů svázaný s jedinou firmou nebo právním systémem je stejně riskantní jako mít stejné peníze v jediné tuzemské bance."

MÝTUS: HOLDINGY JSOU JEN PRO MILIARDÁŘE

Zažitou představou je, že mezinárodní holdingy jsou určeny pouze pro největší hráče jako skupina RPG Zdeňka Bakaly nebo PPF Petra Kellnera. "Holdingovou strukturu lze doporučit podnikatelům, kteří mají roční obrat kolem pěti milionů korun a důvodné obavy o svůj majetek nebo soukromí. Náklady na správu nejlevnějšího holdingu se pohybují kolem 5 000 eur ročně," říká Michal Friedberger. Takovýto základní holding zajistí pouze anonymitu vlastnictví a možnost měnit vlastnické poměry.

Holdingová struktura zajišťující oddělení jednotlivých majetkových aktivit, smlouvy o ochraně investic i daňové optimalizace stojí zhruba 50 000 eur ročně. Za tuto cenu získává vlastník komplexní ochranu svého podnikání a prestižní firemní strukturu. Vzhledem k vyšší pořizovací ceně lze takový holding doporučit zhruba od majetku 50 milionů korun nebo v případě, kdy má podnikatel vážné obavy o svůj majetek.

SLOUŽITĚJŠÍ STRUKTURY JDOU DRAŽŠÍ

Pokud má podnikatel zájem zajistit kontinuitu majetku pro příští generace (například formou nadace), rozložit holding většího počtu teritorií a rozšířit ochranu majetku na maximum, budou se náklady pohybovat od úrovně zhruba 100 000 eur ročně. "Takto postavený holding poskytuje maximální míru zabezpečení při zachování snesitelné ceny. Složitější holdingy odpovídající funkcemi struktuře PPF nebo skupině RPG vyjdou řádově na miliony eur. Zabezpečení těchto holdingů odpovídá skutečnosti, že chrání majeteknejbohatších lidí světa," dodává Michal Friedberger.

ROZHODUJÍCÍM OCHRANNÝM PRVKEM JE STRUKTURA

U propracovaných holdingových struktur je několik prvních "pater" holdingu pasivních. Typicky je v nejvyšším patře umístěna nadace nebo společnost, která dovoluje svému vlastníkovi celou skupinu anonymně řídit a řeší vztahy mezi společníky. Poté následuje takzvaná matka, která vlastní ostatní společnosti. Teprve pod matkou je další patro společností, které vytvářejí zisk. Tato struktura umožňuje vysokou míru kontroly a v případě problému kterékoli z jednotlivých výkonných firem zůstává holding nepoškozen.

Mezi země nejčastěji využívané v mezinárodních holdingových strukturách patří Nizozemsko, Kypr nebo Lucembursko. Tyto země se vyznačují mimořádně stabilním právním prostředím v oblasti obchodního i daňového práva. Zárukou stability je také členství v Evropské unii. Naopak ze zemí jako Česká republika se firmy spíše přesouvají. Na vině je zejména složitá a často velmi nejasná legislativa, neustálé změny v daňovém právu a nepředvídatelnost soudních verdiktů. V poslední době zapůsobila velmi destabilizačně solární daň zavedená retroaktivně kvůli špatné koncepci státu v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie.

O SPOLEČNOSTI

Společnost vznikla v České republice v roce 1992. Za dobu působení si získala pozici lídra trhu v oblasti mezinárodního daňového plánování pro střední firmy. Od roku 2000 působí Akont Trust Company také na Slovensku (Akont Slovakia), kde se stala dominantním hráčem v oblasti daňových služeb a offshore poradenství.

Akont Trust Company poskytuje komplexní poradenství v oblasti hledání daňových úspor, právní ochrany a anonymity vlastnictví majetku. Rozsah služeb sahá od jednoduchého zakládání firem v zahraničí až po návrh struktury a správu komplexního mezinárodního holdingu. Akont Trust Company je jedním ze zakládajících členů Unie Offshore poradců České republiky.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme