Lze využít maďarských offshore společností i v roce 2003?

06. 01. 2003
Daňové plánování, Offshore, Mezinárodní holding

Od roku 1994 až do konce roku 2002 bylo možné zakládat maďarské společnosti s privilegovaným daňovým režimem. Tyto tzv. offshore společnosti podléhaly nižší 3% dani z příjmů a požívaly osvobození od místní obchodní daně, pokud byly řízeny nerezidenty ze zahraničí. Od 1. ledna tohoto roku vstoupila v platnost novela maďarského daňového práva, která ovlivnila statut maďarských offshore společností.

1/2003, Akont Info

Od roku 1994 až do konce roku 2002 bylo možné zakládat maďarské společnosti s privilegovaným daňovým režimem. Tyto tzv. offshore společnosti podléhaly nižší 3% dani z příjmů a požívaly osvobození od místní obchodní daně, pokud byly řízeny nerezidenty ze zahraničí. Od 1. ledna tohoto roku vstoupila v platnost novela maďarského daňového práva, která ovlivnila statut maďarských offshore společností.

Nejdůležitější změna se týká maďarských offshore společností založených před lednem 2003. Tyto společnosti mohou využívat privilegovaný statut až do konce roku 2005, poté budou podléhat standardní 18% dani z příjmů.

Po vstupu novely v platnost není možné zakládat offshore společnosti. To znamená, že nelze získat nové offshore společnosti po konci roku 2002. Avšak právní firmy, které se specializovaly na zakládání a správu maďarských offshore společností, si dobře uvědomovaly výhody těchto typů společností a před zrušením jejich statutu se zásobily dostatečně velkým množstvím tzv. shelf společností, tj. těch, které byly již založeny, avšak doposud nevykonávaly žádnou obchodní činnost a jsou připraveny k prodeji klientovi.

Ani po uplynutí dvouletého horizontu nepřestane být Maďarsko vyhledávanou zemí pro mezinárodní daňové plánování. Ve snaze zachovat si dostatečný příliv zahraničních investic obsahuje zmíněná novela zvýhodnění pro společnosti mající úrokové příjmy anebo zisky z licenčních poplatků. Tento zvýhodněný režim, týkající se pouze "normálních", tzn. ne offshore společností, platí od začátku roku 2003 a umožňuje snížit daňový základ:

  • o 50 % kladného rozdílu mezi zaplacenými a přijatými úroky plynoucími mezi spojenými osobami,
  • o 50 % příjmů z licenčních poplatků,
  • maximální výše snížení přitom může dosáhnout 50 % účetního zisku.

Díky výše uvedeným úlevám dosáhnou společnosti mající příjmy pouze z licenčních poplatků anebo úrokových plateb 9% zdanění, což z maďarských společností dělá nadále zajímavé subjekty pro převod těchto typů příjmů.

 

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti