Britské sdružení s ručením omezeným (LLP) - Alternativa k americkým LLC společnostem a konceptu britské jmenované společnosti

01. 07. 2002
Offshore

V dubnu 2001 vstoupil v platnost zákon o sdruženích s ručením omezeným (Limited Liability Partnership Act), což umožnilo i ve Velké Británii využívat velmi oblíbený koncept spojující omezené ručení zároveň se zdaňováním příjmů až na úrovni členů sdružení (tj. v našich podmínkách subjekt s vlastnostmi veřejné obchodní společnosti, která by měla navíc omezené ručení členů). Náš zájem se opět soustředí na možnosti využití LLP v mezinárodním daňovém plánování.

2/2002, Akont Info

V dubnu 2001 vstoupil v platnost zákon o sdruženích s ručením omezeným (Limited Liability Partnership Act), což umožnilo i ve Velké Británii využívat velmi oblíbený koncept spojující omezené ručení zároveň se zdaňováním příjmů až na úrovni členů sdružení (tj. v našich podmínkách subjekt s vlastnostmi veřejné obchodní společnosti, která by měla navíc omezené ručení členů). Náš zájem se opět soustředí na možnosti využití LLP v mezinárodním daňovém plánování.

Výhody LLP při zapojení do mezinárodních daňových struktur:

  • možnost dosažení nulového zdanění příjmů - sama nepodává daňové přiznání,
  • snadná a rychlá zakládací procedura,
  • evropský image,
  • právní subjektivita jako společnost.

Právní charakteristika

Sdružení zakládají alespoň dva členové, kteří mohou být jak fyzickými, tak i právnickými osobami bez omezení jejich rezidence. Sdružení se zapisuje do registru společností na základě velmi stručných dokumentů zahrnujících jméno a adresu sdružení a jména a adresy členů (sdružení nemá základní kapitál). Jediným zásadním dokumentem, který upravuje vztahy ve sdružení je zakladatelská smlouva. Tato není, na rozdíl od společností, veřejnou listinou a upravuje podíly společníků, rozdělení zisku, dobu trvání sdružení a podobně.

Zdanění

Sdružení nepodává daňové přiznání a pouze rozděluje zisk ve prospěch svých členů, kteří jej zahrnou do svého daňového přiznání, tzn. v případě nerezidentních členů sídlících v daňovém ráji a příjmů sdružení, jež nepocházejí z Velké Británie (což by mohlo zapříčinit srážkové zdanění či povinnost i těchto nerezidentů podat v Británii daňové přiznání) tito členové nezaplatí ze svého příjmu žádnou daň.

Výkaznictví a podávání

LLP je povinno vést účetnictví a podávat výkazy na rejstřík společností, stejně jako standardní společnosti. V případě, že souhrnný rozdělený zisk přesáhne 200 000 liber, musí být účetní závěrka ověřena auditorem.

Využití v mezinárodním daňovém plánování

Předpokládejme, že existuje projekt na poskytování poradenských služeb klientům ve Francii, Německu a České republice. Sdružení inkasuje 200 ročních příjmů, jež rozděluje v poměru 60 % ku 40 % podle zakladatelské smlouvy svým členům.

Využití v mezinárodním daňovém plánování [graf]

Alternativním řešením je zahrnutí také britského člena s malým podílem, který je odpovědný za jednání s úřady a případně také řídí činnost sdružení, což může být pro některé obchodní situace užitečné.

Shrnutí

Díky své tzv. daňové transparentnosti (tj. přesunutí daňové povinnosti ze sdružení na úroveň jednotlivých členů) představuje LLP velmi zajímavou alternativu nejen k americkým LLC společnostem, ale - což je potřeba zdůraznit - dokonce i ke konceptu britské jmenované společnosti.