Jak bezpečně mailovat a přenášet dokumenty?

01. 07. 2002
Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví

Poslední dobou se velmi často setkáváme s poptávkou bezpečného přenášení a ukládání zpráv a dokumentů v elektronické formě. Největší poptávka se dotýká bezpečných e-mailových schránek a praktických úložišť elektronických dokumentů. Proto jsme se rozhodli, že službu, která byla do této doby k dispozici pouze pro naši vnitřní potřebu, rozšíříme a přizpůsobíme tak, aby splňovala požadavky i našich nejnáročnějších klientů.

2/2002, Akont Info

Poslední dobou se velmi často setkáváme s poptávkou bezpečného přenášení a ukládání zpráv a dokumentů v elektronické formě. Největší poptávka se dotýká bezpečných e-mailových schránek a praktických úložišť elektronických dokumentů. Proto jsme se rozhodli, že službu, která byla do této doby k dispozici pouze pro naši vnitřní potřebu, rozšíříme a přizpůsobíme tak, aby splňovala požadavky i našich nejnáročnějších klientů.

Na serveru, umístěném v zahraničí pod atraktivní doménou businessquare.com, nabízíme následující služby:

1. E-mailovou schránku

E-mailovou schránku ve tvaru vasefirma@businessquare.com, případně vasejmeno@vasefirma.businessquare.com. Od běžné schránky typu xyz@hotmail.com nebo xyz@yahoo.com se odlišuje těmito zásadními vlastnostmi:

  • bezpečnost - server businessqare.com je NEVEŘEJNÝM serverem, který je dobře chráněn jak před útoky "hackerů", tak i před různými legislativními smyčkami softwarových a jiných organizací. Kromě pravidelné systémové údržby, kontroly konfigurace firewallu a serverů, která je u nás samozřejmostí, pro naše řešení mluví i fakt, že statisticky nejvíce útoků je vedeno právě na běžné veřejné e-mailové služby.
  • rychlost - na rozdíl od přetížených veřejných serverů zajišťujeme rychlou a spolehlivou službu bez zbytečné prodlevy při doručování důležitých zpráv.
  • diskrétnost - snad nejdůležitější součástí naší služby je diskrétnost a utajení - e-mailová zpráva na serveru businessquare.com zůstává výlučným vlastnictvím jejího odesílatele a adresáta a v žádném případě nemůže být poskytnuta jakékoliv třetí straně. Kromě toho doplňkem služby je i podrobný návod, jak snadno a bezpečně poštu šifrovat tak, aby se zamezilo nežádoucímu úniku informací mimo serveru businessquare.com.

2. Bezpečné uložení dokumentů s šifrovaným přístupem

Neocenitelnou věcí je existence vlastního privátního archívu na bezpečném místě, který je přístupný kdykoliv a odkudkoliv a současně bez rizika ztráty nebo zcizení dokumentů. Přístup k daným dokumentům se pak uskutečňuje prostřednictvím stolního nebo přenosného počítače připojeného k Internetu pevným nebo mobilním připojením. Samotný přenos dokumentů pak probíhá intuitivně prostřednictvím běžného internetového klienta (např. Internet Explorer), samozřejmě přes šifrovaný kanál.

3. Anonymní remailer

Existují situace, kdy je anonymita nenahraditelná. Na Internetu to platí zvlášť - již pouhým "trasováním" e-mailu může poskytovatel internetových služeb nebo průměrně zručný správce sítě, a to ještě bez samotného čtení obsahu zprávy, získat cenné informace pro konkurenci nebo jiné nežádoucí osoby, organizace, či orgány. Proto nabízíme službu anonymního remaileru, tj. serveru, který funguje jako prostředník mezi odesílatelem a přijímatelem; samotná zpráva obsahuje informace o odesílateli a přijímateli pouze ve formě, jež je čitelná výlučně pro remailer, který ví, komu zprávu doručit.

4. Šifrovaný notebook - komplexní řešení

Pro klienty, kteří technická nastavení, konfiguraci svého stolního nebo přenosného počítače a "experimentování" raději přenechají nám, nabízíme ŠIFROVANÝ NOTEBOOK - přenosný počítač, přednastavený a nakonfigurováný tak, aby klient mohl maximálně jednoduše využívat kteroukoliv z našich služeb bez ohledu na to, kde se právě fyzicky nachází. Jediným vlastníkem a znalcem šifrovacích klíčů a hesel potřebných k bezpečnému přenosu dokumentů a e-mailů je samozřejmě i v tomto případě pouze klient. Pokud již klient vhodný notebook vlastní, jsme schopni provést instalaci a konfiguraci i na klientem dodaném notebooku.