Estonsko - daňový model budoucnosti?

07. 01. 2002
Mezinárodní holding

Estonsko je v současnosti jednoznačně nejvyspělejší z pobaltských republik. Po rozpadu Sovětského svazu nastoupilo rychlou cestu ekonomického růstu a liberalizace trhu a díky tomu patří v současné době k nejliberálnějším zemím v Evropě. Vhodným příkladem liberalizace jsou zákony o společnostech a daňové zákony.

1/2002, Akont Info

Estonsko je v současnosti jednoznačně nejvyspělejší z pobaltských republik. Po rozpadu Sovětského svazu nastoupilo rychlou cestu ekonomického růstu a liberalizace trhu a díky tomu patří v současné době k nejliberálnějším zemím v Evropě. Vhodným příkladem liberalizace jsou zákony o společnostech a daňové zákony.

Co je vlastně na Estonsku tak zajímavé? Nepochybně je to především systém zdanění právnických osob. Na rozdíl od běžné praxe jsou příjmy estonských společností zdaněny až ve chvíli, kdy dochází k výplatě dividend nebo podílů vlastníkům společnosti. Tímto způsobem jsou společnosti velmi silně motivovány k reinvestici zisku, čímž podporují další ekonomický růst.

Shrneme-li základní možné způsoby zdanění estonských společností, mohou nastat následující situace:

  • daň z příjmu právnických osob se aplikuje až v okamžiku, kdy nastane výplata dividend či podílů a sazba činí 26/74 %, tj. asi 35 %, a to pouze z vypláceného zisku,
  • dále se uskuteční srážkové zdanění vyplácených dividend, a to:
  • v případě existence smlouvy o zamezení dvojího zdanění se postupuje podle smlouvy (mimo jiné s ČR, USA, Británií, Irskem, Holandskem atd.),
  • v případě výplaty podílu nesmluvním nerezidentům s podílem nižším než 25 % budou zdaněny 26% sazbou,
  • v případě výplaty podílu nerezidentům sídlícím s podílem vyšším než 25 % budou zdaněny 0% sazbou,
  • v případě výplaty podílu nerezidentům sídlícím v preferenčních daňových režimech (tj. zemích s nižší než 17% sazbou daně z příjmu právnických osob) budou zdaněny 26% sazbou.
  • do základu daně z příjmu se nepočítají příjmy z prodeje podílů ve společnostech a přijaté dividendy.

To zjednodušeně řečeno znamená, že estonská společnost je skvělý nástroj daňového plánování, pokud neplánujeme výplatu dividend.

Jaká je tedy základní využití estonských společností z pohledu mezinárodního daňového plánování? Určitě bychom navrhli následující možnosti:

Holdingová společnost

Vzhledem k tomu, že do základu daně nevstupují příjmy z kapitálových účastí, lze velmi svobodně vydělávat na prodeji dceřiných společností a poskytování manažerských služeb těmto společnostem s tím, že příjmy reinvestujeme zpět, nebo vložíme do nových projektů formou investic do základního jmění nové společnosti. Tento proces potom může pokračovat v podstatě libovolně dlouho.

Poradenská společnost

Zde bychom se pokusili využít skutečnosti, že smlouvy o zamezení dvojího zdanění pokrývají dočasné aktivity na území druhého smluvního státu (viz články 7 jednotlivých smluv). Získané příjmy považujeme za vhodné opět reinvestovat do dceřiných společností, či je prostřednictvím smluv s dodavateli dalších služeb distribuovat na potřebná místo.

Domníváme se, že Estonsko je velmi zajímavou alternativou Nizozemska jako holdingového sídla (co se týká čistě daňových aspektů je určitě výhodnější alternativou, neboť spektrum daňových osvobození je širší) a vzhledem k fixnímu kurzu estonské koruny vůči euru nemusíme řešit ani žádná kurzová rizika. Stejně tak si dovedeme představit různé další situace, kdy se bude estonská společnost výborně hodit pro řešení nějakého specifického problému. A také přiznáváme, že je nám tento způsob zdanění právnických osob sympatický.