Zahraniční podniky mají navrch: vydělávejte více

23. 10. 2006
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Onshore, Mezinárodní image

Už jste slyšeli o offshore podnikání, nebo už dokonce přemýšlíte o založení své firmy v zahraničí? Víte, jaké výhody vám může založení v jiné zemi přinést a proč? Třeba vám odpoví srovnání podnikání přes českou společnost s moderní zahraniční variantou

23.10.2006, iDnes.cz, Pavel Stehno

Už jste slyšeli o offshore podnikání, nebo už dokonce přemýšlíte o založení své firmy v zahraničí? Víte, jaké výhody vám může založení v jiné zemi přinést a proč? Třeba vám odpoví srovnání podnikání přes českou společnost s moderní zahraniční variantou.

S postupující globalizací a podporou volného pohybu zboží, lidí a kapitálu v rámci EU se stala možnost podnikat ze zahraničí velice reálnou a zajímavou. V dnešní době lze snadno založit zahraniční společnost prostřednictvím zprostředkovatelské firmy, nebo využít nabídek elektronického registrování firmy přes internet. Nechat si založit zahraniční společnost, nebo jí koupit přijde na několik stovek až tisíc EUR.

Proč zakládat společnosti v zahraničí?

Základní důvody, které vedou podnikatele k využívání zahraničních společností jsou:

1) Daňová optimalizace

- Pomocí vhodně volených zahraničních společností lze významně snížit celkovou zaplacenou daň. Vše naprosto legálně za pomoci prvků mezinárodního daňového plánování.

2) Právní ochrana majetku

- Nižší stupeň informační povinnosti v některých zahraničních státech lze využít k důmyslné právní ochraně majetku. Anonymita vlastnictví je dnes jednou z podstatných potřeb podnikatelů, kteří se oprávněně obávají nekalých útoků na svůj majetek.

3) Prestiž zahraniční firmy

- Vyšší image zahraniční společnosti zvyšuje obrat a tím zisky. Velmi populární jsou státy jako je Nizozemsko, Dánsko, USA, Velká Británie nebo Belgie. Zajímavé přitom je, že i tyto společnosti skýtají široké možnosti pro optimalizaci daně.

4) Holdingové výhody

- Při promyšlené a efektivně nastavené holdingové struktuře lze získat současně všechny výše uvedené výhody a zároveň pružně reagovat na vývoj podnikatelských potřeb.

Svoboda podnikání v EU

Evropská unie se snaží působit jako jednotný trh, slaďuje legislativu a v rámci její antidiskriminační politiky je už nyní možné svobodně volit místo podnikání v celé Evropské unii. To vede k tomu, že řada společností si začíná vybírat místa pro založení společnosti podle výhodnosti právního a daňového prostředí, ne podle toho, kde budou podnikat. Celý proces vede ke třem velice důležitým faktům:

1. Podnikatel si může vybrat, kde bude mít jeho společnost sídlo. Úřady nemohou nutit společnost, aby měla sídlo tam kde obchoduje.
2. Princip organizačních složek postupně ustupuje do pozadí.
3. Společnost se bude časem danit dle místa sídla. Titul stálé provozovny je značně oslabován. Většina prvků mezinárodního daňového plánování je, pochopitelně v rámci legálních mantinelů, již běžně akceptována finančními úřady jednotlivých zemí. Jednají tak v souladu s aktuálními rozhodnutími Evropského Soudního Dvora (ESD):

1. Cadbury Schweppes Case. V tomto soudním sporu se snažil anglický finanční úřad doměřit daň společnosti Cadbury Schweppes ze zisku jejich dceřinných společností založených v Irsku. Finanční úřad tvrdil, že tyto společnosti byly založeny z důvodu výhodnějšího daňového systému v Irsku, a tudíž dochází k obcházení anglického daňového zákona. Opíral se o tzv. CFC legislativu platnou v UK. Evropský soudní dvůr rozhodl, že:

a. zmíněná legislativa je v rozporu se svobodou usídlování,
b. založení dceřinné společnosti v členském státě s nízkým zdaněním nemůže být považováno za daňové úniky.

2. Bosal Case. Zde šlo o uznání nákladů na pořízení zahraniční investice, která je osvobozena od zdanění v případě prodeje (tzv. participation exemption). Daňový zákon Nizozemska neumožňoval tyto náklady uznat. Evropský soudní dvůr rozhodl, že tento postup je diskriminační. Zjednodušeně řečeno umístění investice nesmí mít vliv na způsob zacházení se společností.

V podobném duchu nalezneme celou řadu dalších vyhraných soudních sporů např. Marks & Spencer. Všechny vedou k jednomu závěru. Svobodně si vyberte odkud budete podnikat a v tomto místě vás také zdaní. Neboli - prostřednictvím společností z EU lze dosáhnout značných podnikatelských výhod, zmíněných v úvodu. O přínosech a nákladech na společnost nejlépe vypovídá následující tabulka. Stačí jeden pohled a trocha podnikatelské zkušenosti.

Česká společnostZahraniční společnost
Vznik společnosti
- založení společnosti Individuálně složité, vhodné řešit nákupem hotové společnosti Téměř vždy s využitím specializované firmy (partner)
- cena založení / cena celkem za 1.rok existence Jen založení: 50.000 s.r.o, 100.000 a.s. (CZK) Celkem za 1. rok existenceOd 2.000 do 10.000 (EUR)
- skládání ZK povinné Není nutné
- živnostenská oprávnění povinné Není nutné
- různé registrace a ohlášení úřadům povinné, velký počet vše zařídí partner
Existence a řízení chodu společnosti
- účetnictví povinné - časové a finanční náklady nepovinné nebo zařizuje partner (součástí ceny)
- daňová povinnost Složitý systém - vysoké časové a finanční náklady vyřizuje partner (součástí ceny)
- další administrace časové a finanční náklady vyřizuje partner
- personál, provoz časové a finanční náklady nízké náklady
Podnikatelské prostředí, rizika, náklady
- stabilita legislativy časté změny, nejistota, riziko vysoce stabilní a transparentní
- kvalita legislativy průměr, mnohdy nesrozumitelná, místy se objevují úplné nesmysly vysoce kvalitní
- korupce, podvody trvalé riziko nízké riziko
Moderní podnikatelské výhody
- daňová rezidence ČR možnost volby, celosvětové možnosti
- anonymita vlastnictví lze komplikovaně zařídit, složité ano, bez problémů
- daňová optimalizace ne ano - nespočet možností mezinárodního daň. plánování
- holdingové výhody ne ano, celá řada
- ochrana majetku ne ano

Zdroj: www.akont.cz

V případě zahraniční společnosti musíte počítat s komplikacemi jako je neznalost místního právního prostředí, jazyková bariéra či fyzická vzdálenost. Všechny tyto problémy se řeší za využití specializovaných firem, tedy kvalitního partnera. Na českém trhu naleznete několik společností, které požadované služby zajistí a ušetří vám řadu peněz i času.

Důležité je přitom dbát na dlouhodobost a komplexnost služeb. Kvalitní spolupráce s dobrým partnerem, který vám založí a administruje vaší společnost přinese následující výhody:

  • Místo řady úřadů jednáte s jedním partnerem, který vše vyřizuje za vás.
  • Nemusíte věnovat svůj čas na neproduktivní činnost, ale věnujte se plně podnikání.
  • Nemusíte se starat o vedení účetnictví, daně ani daňovou optimalizaci.
  • V případě potřeby partner snadno zajistí lidi do statutárních orgánů společnosti.
  • Máte stále možnost jakékoli případy a nejasnosti bezplatně konzultovat s partnerem.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme