AKONT na Slovensku

01. 01. 2001
Daňové plánování, České a slovenské společnosti

V snahe vyjsť slovenským klientom v ústrety vznikla na jeseň minulého roku po niekoľkomesačnej dôkladnej príprave pobočka spoločnosti AKONT na Slovensku – AKONT Slovakia, s.r.o.

1/2001, Akont Info, Martin Hantabál, riaditeľ AKONT Slovakia, s.r.o.

V snahe vyjsť slovenským klientom v ústrety vznikla na jeseň minulého roku po niekoľkomesačnej dôkladnej príprave pobočka spoločnosti AKONT na Slovensku – AKONT Slovakia, s.r.o.

Slovenská pobočka prevzala od svojej pražskej základne komplexne vypracovaný know-how a plynulo sa včlenila do medzinárodného systému holdingu. So znalosťou podmienok na slovenskom trhu a s tímom kvalifikovaných pracovníkov je spoločnosť AKONT Slovakia plne pripravená poskytovať komplexný servis slovenskému podnikateľskému prostrediu a to nielen v oblasti medzinárodného daňového plánovania optimalizujúceho celkové zaťaženie spoločnosti klienta, ale taktiež v nadväzujúcich oblastiach, pričom k tým najdôležitejším patrí predovšetkým správa spoločností, priebežné daňové poradenstvo, právny a účtovný servis, ako aj riadenie finančných investícii.

I keď pred rokom došlo na Slovensku k výraznej redukcii daňového zaťaženia právnických osôb (zo 40 na 29 %), mnohým firmám ide stále o nemalé čiastky, ktoré ročne odvádzajú do štátneho rozpočtu a ktoré by mohli použiť na svoj ďalší rozvoj a prosperitu. Legálnym riešením tohto problému je využívanie odlišností jednotlivých daňových režimov v množstve krajín od klasických daňových rajov až po členov Európskej únie alebo štáty USA a vytváranie takých štruktúr spoločností, ktoré budú schopné profitovať z výhod ponúkaných jednotlivými legislatívami.

Okrem svojej hlavnej činnosti, ktorou je poradenstvo v oblasti daňových štruktúr, zakladanie a správa zahraničných spoločností, poskytuje AKONT Slovakia taktiež služby pri zakladaní spoločností na území Slovenskej republiky a tiež na území Českej republiky, vrátane ponuky spoločností vopred založených na tento účel a ktoré nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.

Hlavnou výhodou takýchto vopred založených spoločností je predovšetkým možnosť okamžitého získania existujúcej spoločnosti formou prevodu obchodného podielu a teda aj možnosť začať takúto spoločnosť využívať k vlastnému prospechu bez časových strát.

Spoločnosti, ktoré sa pripravujú podľa individuálnej objednávky, teda podľa konkrétnych požiadaviek klienta, sa zakladajú v primeranom časovom horizonte a pomocou osvedčených štandardov a sú určené predovšetkým tým klientom, ktorí nemajú čas na vybavovanie všetkých formalít spojených so zakladaním spoločnosti.

Logickým doplnkom k predaju slovenských spoločností je ponuka doplnkových služieb, spojených predovšetkým s prenájmom sídla a poštového priečinku. Nepochybne zaujímavou ponukou pre klienta, ktorý potrebuje spoľahlivú bratislavskú základňu, je poskytnutie virtuálnej kancelárie zahŕňajúcej preberanie a preposielanie prijatej pošty, faxov a e-mailov, poprípade služby živej sekretárky, ktorá prijíma telefonické hovory a doručuje ich klientovi. Veľmi atraktívna služba s názvom "Office house" môže teda obsahovať servis nevyhnutný pre fungovanie spoločnosti a to za mimoriadne výhodnú cenu. Balík služieb si definuje klient na základe vlastných potrieb a v najširšom z nich nechýba prenájom registračnej adresy spoločnosti, prenájom telefónnej linky a vybavovanie prijatých telefonických hovorov, prenájom faxovej linky s doposielaním faxov, preberanie a úschova alebo preposielanie pošty, prenájom priestoru na umiestnenie WWW prezentácie a jej príprava, zabezpečenie e-mailovej adresy a správa e-mailov, ako aj možnosť prenájmu zasadačky s komplexnou ponukou služieb (občerstvenie, prístup na internet, prezentačná technika) na firemné rokovania či prezentácie.

Úplnou novinkou je možnosť zorganizovania videokonferencie Praha - Bratislava.

AKONT Slovakia spolupracuje s viacerými daňovými poradcami, audítormi a právnikmi, ktorých odborná spôsobilosť a dlhodobé skúsenosti s daňovou problematikou nielen v slovenskom ale aj v medzinárodnom meradle sú zárukou profesionálneho riešenia každého problému, s ktorým sa klient na spoločnosť AKONT Slovakia obráti.

Vznik slovenskej pobočky spoločnosti AKONT výrazne zjednoduší poskytovanie služieb a podpory slovenským klientom, ktorí doteraz plne využívali služby materskej spoločnosti v Prahe.

V slovenskej pobočke môžu teda klienti očakávať rovnakú profesionalitu a zodpovedný prístup ku každému jednotlivcovi ako v Prahe. Diskrétnosť, kvalita a vysoká odborná úroveň poskytovaných služieb zodpovedá medzinárodnému štandardu a dôvera klientov je pre spoločnosť AKONT Slovakia nielen trvalým záväzkom, ale aj výrazným stimulom neustáleho zlepšovania kvality služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok je Vám tím spoločnosti AKONT Slovakia plne k dispozícii na nižšie uvedenej adrese a telefónnom čísle.

AKONT Slovakia, s.r.o.
Maróthyho 6
811 06 Bratislava

Tel.: (02) 5441 1558
Fax: (02) 5441 1558

(plne automatizovaný messaging systém)

E-mail: office@akontslovakia.sk
www.akontslovakia.sk

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti