Srovnání počtu nově založených offshore společností v roce 2000

01. 01. 2001
Daňové plánování, Offshore, Mezinárodní holding

V roce 1997 jsme zveřejnili krátký článek analyzující množství nově zakládaných společností v hlavních offshore centrech. Domníváme se, že je zajímavé se podívat na čerstvá čísla z roku 2000 ve světle velkých změn, ke kterým došlo v oblasti legislativy regulující offshore podnikání. Na druhou stranu tato čísla nepřeceňujme - nejsou komplexním obrazem úspěšnosti jednotlivých daňových rájů, neboť jen částečně reflektují příjmy z finančních služeb. Nicméně jedná se určitě o zajímavý pohled.

1/2001, Akont Info

V roce 1997 jsme zveřejnili krátký článek analyzující množství nově zakládaných společností v hlavních offshore centrech. Domníváme se, že je zajímavé se podívat na čerstvá čísla z roku 2000 ve světle velkých změn, ke kterým došlo v oblasti legislativy regulující offshore podnikání. Na druhou stranu tato čísla nepřeceňujme - nejsou komplexním obrazem úspěšnosti jednotlivých daňových rájů, neboť jen částečně reflektují příjmy z finančních služeb. Nicméně jedná se určitě o zajímavý pohled.

V rámci porovnání uvádíme počty nově založených společností v roce 2000 a celkový počet všech založených offshore společností v dané zemi. V porovnání jsou zahrnuty pouze nejdůležitější země.

ZeměNové spol.(2000)Celkový počet spol.
Britské Panenské ostrovy 50 065 400 000
Panama 20 296 392 963
Bahamy 17 428 117 520
Kajmanské ostrovy 10 972 59 210
Kypr 9 362 96 762
Gibraltar 5 961 N/A
Ostrov Man 3 295 41 747
Jersey 3 092 33 000
Turks a Caicos 2 666 19 211
Niue 1 761 7 262
Madeira 1 500 5 000
Seychelles 1 351 6178 (1995)
Dominika 937 7 100
Nizozemské Antily 892 20 101

Oproti roku 1997 došlo k několika změnám -z našeho seznamu vypadlo Irsko z důvodu změny zákonů. Naopak přibyla Dominika, v současné době velice pružně se vyvíjející offshore centrum. Na první pohled je patrný přetrvávající zájem o zavedené daňové ráje jako Britské Panenské ostrovy, Bahamy a na špičku se opět dostává i Panama. Projevuje se poměrně stabilní zájem o evropská offshore centra, tj. především Kypr a Gibraltar, je také patrné značné snížení zájmu o společnosti z ostrova Man, což je pravděpodobně důsledek značného zpřísnění regulace.

Naše služby v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti