Tvorba imageové struktury

23. 09. 2013
Offshore, Onshore, Mezinárodní image

Daňové zákony a stabilní právní systém těchto zemí poskytují mezinárodním investorům mnoho pozitivních efektů.

23.9.2013

Není náhodou, že převážná většina zahraničního kapitálu do ČR proudí přes zahraniční mateřské společnosti umístěné v klasických holdingových jurisdikcích jako je Nizozemsko,Kypr, Lucembursko nebo Malta. Daňové zákony a stabilní právní systém těchto zemí poskytují mezinárodním investorům mnoho pozitivních efektů.

Tyto země mají velmi širokou síť mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění a smluv o ochraně investic, o které se lze při mezinárodních transakcích opřít. Významným prvkem je bezesporu osvobození dividendových toků v rámci holdingu a osvobození příjmů prodeje obchodních podílů.

Zásadním přínosem pak také bývá zvýšená image celé skupiny společností, která je zastřešena zahraničním investorem např. nizozemskou mateřskou společností.

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme