Vytváření právních struktur na ochranu majetku

14. 07. 2014
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Onshore

Hlavním motivem všech struktur ochrany majetku je formální oddělení majetku od jeho skutečných vlastníků respektive těch, kterým patří výnosy z tohoto majetku.

14.7.2014

Není výjimkou, že i velmi úspěšný podnikatel s naprosto legálními záměry se vlivem nepříznivých podmínek může ocitnout v situaci, kdy se jeho majetek, vlastněný přímo jím nebo prostřednictvím jeho společností, nachází v ohrožení v důsledku určitých nároků obchodních partnerů, státních orgánů a jiných věřitelů. V zájmu snížení těchto rizik na minimum je třeba zhotovit s dostatečným předstihem ochrannou strukturu tak, aby zvolená opatření byla plně v souladu s platnými zákony. Proces realizace takové ochranné struktury se většinou nazývá ochrana majetku - "asset protection".

Hlavním motivem všech struktur ochrany majetku je formální oddělení majetku od jeho skutečných vlastníků respektive těch, kterým patří výnosy z tohoto majetku. Existuje několik různých právních forem těchto struktur, které jsou závislé nejen na konkrétních specifických podmínkách, ale také na formě majetku, zemi umístění, a jiných faktorech. Zvolená forma se tedy případ od případu liší. K nejčastějším formám patří: nadace, společnosti s garancí (včetně hybridních společností), standardní offshore společnosti a trusty.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme