Maďarské společnosti s privilegovaným daňovým režimem

03. 07. 2000
Offshore

Není příliš povědomí o možnosti využít maďarský subjekt s daňovými účinky podobnými kyperským společnostem. V Maďarsku je umožněno zahraničním investorům založit a využívat společnosti, jež mají příjmy ze zahraničí, s výrazně nižším daňovým zatížením. Naše společnost tuto zemi dlouho opomíjela, neboť jsme postrádali spolehlivého maďarského partnera – to se nám podařilo vyřešit spoluprácí s dalším členem Professional Fiduciary Group, Dr. Gáborem Szabóem.

2/2000, Akont Info

Není příliš povědomí o možnosti využít maďarský subjekt s daňovými účinky podobnými kyperským společnostem. V Maďarsku je umožněno zahraničním investorům založit a využívat společnosti, jež mají příjmy ze zahraničí, s výrazně nižším daňovým zatížením. Naše společnost tuto zemi dlouho opomíjela, neboť jsme postrádali spolehlivého maďarského partnera – to se nám podařilo vyřešit spoluprácí s dalším členem Professional Fiduciary Group, Dr. Gáborem Szabóem.

Výhodou těchto společností je nízká daňová povinnost, nízká známost tohoto zvýhodněného daňového režimu a současně neomezený přístup společnosti ke smlouvám o zamezení dvojího zdanění uzavřených Maďarskou republikou (v případě smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi ČR a Maďarskou republikou jsou sazby srážkové daně při výplatě dividend 5% nebo 15% podle velikosti podílu, při platbě úroků 0 % a u platby licenčních poplatků 10 %). Daňová sazba činí pouhá 3 % hrubého zisku, což je v regionu střední Evropy zcela ojedinělé (standardní daňová sazba právnických osob v Maďarsku činí 18 %).

Podmínky a kritéria pro získání zvýhodněného daňového statutu

Pro získání uvedeného statutu daňově výhodné společnosti je nutné splnit některé podmínky:

  • musí být registrována v Maďarsku a 100% vlastněná cizinci,
  • musí získat kladné vyjádření maďarské centrální banky,
  • má pouze zahraniční zdroje příjmů,
  • má většinu maďarských zaměstnanců a jednatelů,
  • musí mít auditora s registrací v Maďarsku,
  • hlavní účet u banky v Maďarsku.

Společnost nesmí provozovat obchodní činnost na území Maďarska pro maďarské rezidenty, poskytovat služby v bankovnictví, pojišťovnictví či jiné služby v regulovaných oblastech. Základní potřeby pro zajištění fungování společnosti musí být hrazeny prostřednictvím účtu vedeného bankou v Maďarsku, doplňkové potřeby mohou být zajišťovány prostřednictvím bank v zahraniční. Společnost nemá stanoven minimální počet akcionářů nebo jednatelů, zakládací a další procedury obvykle nepřesahují 60 dní. Minimální výše kapitálu činí 3 mil. HUF pro Kft (obdoba naší s.r.o., cca 400 000 Kč, kapitál musí být plně splacen), 20 mil. HUF pro RT (obdoba naší a.s.).

Náklady na založení a provoz společnosti

1) Založení společnosti a náklady na první rok existence (poplatky místnímu advokátovi, poplatek z kapitálu, registrace v rejstříku společností, vyřízení sníženého daňového statusu, poskytnutí registrovaného sídla společnosti, jednání s maďarskými úřady, zpracování zakladatelské smlouvy a stanov společnosti, uspořádání první valné hromady ustavující jednatele a zpracování zápisu, plus všechny roční poplatky zmíněné v dalším bodě):

Celkem USD 5500 + VAT 25%.

2) Náklady spojené s existencí společnosti v dalších letech (cena zahrnuje poskytnutí registrovaného sídla společnosti, přípravu a evidenci dokumentů týkajících se výroční valné hromady, náležitosti spojené s uchováváním registru akcionářů, korespondenci s daňovými úřady ohledně daně z příjmu a VAT, předkládání daňových výkazů (cena nezahrnuje jejich vyhotovení), služby maďarského jednatele a základní administraci, zvýšená administrace je účtována časovými sazbami podle náročnosti):

Celkem USD 2500 + VAT 25%.

Dále je třeba počítat s náklady na účetnictví, audit a přípravu daňového přiznání v Maďarsku, v malých množstvích dokladů cca USD 2000 + VAT 25%.

Nejfrekventovanější smlouvy o zamezení dvojího zdanění

StátDividendyÚrokyLicenční poplatky
  % % %
Albánie 5/10 0 5
Austrálie 15 10 10
Rakousko 10 0 0
Belgie 10 15 0
Brazílie 15 10/15 15/25
Bulharsko 10 10 10
Kanada 10/15 0/10 0/10
Česká republika 5/15 0 10
Kypr 5/15 10 0
Dánsko 5/15 0 0
Egypt 15 15 15
Finsko 5/15 0 5
Francie 5/15 0 0
Německo 5/15/25 0 0
Řecko 10/45 0 0/10
Indie 15 15 20/40
Itálie 10 0 0
Irsko 5/15 0 0
Japonsko 10 10 0/10
Korea 5/10 0 0
Kuwait 0 0 0
Luxemburg 5/15 0 0
Nizozemsko 5/15 0 0
Norsko 10 0 0
Malajsie 0/10 0/15 15
Malta 5/15 0/15 10
Pakistán 15/20 0/15 10
Polsko 10 0/10 10
Portugalsko 15 10 10
Rumunsko 5/15 0/15 10
Rusko 10 0 0
Slovensko 5/15 0 10
Jižní Afrika 5/15 0 0
Španělsko 5/15 0 0
Švédsko 5/15 0 0
Švýcarsko 10 10 0
Thajsko 15/20 10/20 15
Turecko 10/15 10 10
Velká Británie 5/15 0 0
USA 5/15 0 5
Uruguay 15 15 15

Jsme přesvědčeni, že maďarské společnosti jsou velmi zajímavým instrumentem mezinárodního daňového plánování, který umožňuje využívat velmi čitelný a transparentní zvýhodněný daňový režim, který současně v podstatě není známý.