Případová studie: Zachování anonymity vlastnictví za nízkých nákladů

10. 09. 2012
Daňové plánování, Offshore, Ochrana majetku, Diskrétní vlastnictví, Onshore

Česká akciová společnost Domácí potřeby, a.s., (jméno společnosti je zvoleno výhradně jako ilustrativní), je vlastněna českou fyzickou osobou prostřednictvím anonymních akcií na majitele (viz obr. 1). Tato situace byla plně vyhovující do doby, než byly anonymní akcie na majitele zrušeny.

10.9.2012

Cílem současného vlastníka je:

Cílem není:

  • Imageově hodnotná jurisdikce mateřské společnosti.
  • O chrana prostřednictvím smlouvy o mezinárodní ochraně investic.
  • Daňová optimalizace celé struktury.

Řešení

Vzhledem k požadavku dosažení robustní anonymity za minimálních nákladů jsme zvolili zapojení zahraniční offshore společnosti (typicky Anguilla, Seychely, Britské Panenské ostrovy, apod.), která bude vlastníkem české společnosti. Klient preferuje konzervativní řešení v podobě ovládání společnosti prostřednictvím anonymních akcií. Ve většině offshore jurisdikcí končí možnost držby společnosti prostřednictvím anonymních akcií nebo už byla zrušena. Nejvíce se zachování anonymních akcií blíží společnost založená na Anguille, kde drží vlastník podíl ve společnosti prostřednictví warrantů („poukázek“ na akcii umožňujících vlastníkovi vykonávat akcionářská práva, jako by držel akcii, včetně práva na dividendu). Vzhledem k tomu, že se jedná o britské zámořské území s autonomní správou, opírá se země o velmi stabilní právní systém. Anguillský obchodní rejstřík neobsahuje informaci o akcionáři a statutárních orgánech. Společnost je povinna vést účetní záznamy pro svoji vnitřní potřebu, ale účetní výkazy nepředkládá. Díky těmto vlastnostem je anguillská společnost právní formou poskytující mimořádně silnou anonymitu vlastnictví za nízkých nákladů.

Realizace

V momentě založení společnosti v Anguille je vlastník v situaci, kdy drží dvě společnosti s anonymními akciemi na majitele (viz obr. 2). Po založení anguillské společnosti jsou na český obchodní rejstřík podány všechny potřebné dokumenty pro zapsání anguillské společnosti jako nového akcionáře české akciové společnosti. Souběžně je třeba učinit kroky nutné pro změnu akcií z akcií na majitele (v tuto chvíli už držených zahraniční společností) na akcie na jméno, svolat valnou hromadu české společnosti Domácí potřeby, a.s., kde proběhne změna stanov, a to ve dvou bodech:

POSTUP ZMĚNY VLASTNICTVÍ

1) Změna akcií na akcie na jméno.
2) Změna způsobu svolání valné hromady.

Po konání valné hromady následuje podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku. Poté, co jsou změny zapsány v obchodním rejstříku, svolá představenstvo všechny akcionáře k odevzdání současných akcií a převzetí nových.

Konečný stav a správa

Výsledná restrukturalizace (viz obr. 3) splňuje všechny požadavky určené na začátku rozhodování, a to zachování robustní anonymity skutečného vlastníka pomocí akcií na majitele a splnění požadavků českých zákonů – tedy změnu akcií na akcie na jméno anguillské společnosti. Restrukturalizace je daňově neutrální, nepřináší vlastníkovi žádné výhody ani nevýhody. Stejně tak nedochází k úspoře na administrativních nákladech nebo posílení ochrany vlastnických práv prostřednictvím využití mezinárodních dohod o ochraně investic. Vlastník si je vědom, že poskytované řešení anonymity vlastnictví nemá garantovanou dlouhodobou perspektivu, nicméně pravděpodobně dojde k pokrytí veškerých potřeb po dobu několika následujících let. V tomto období vlastník zváží, zda se mu vyplatí využití složitější struktury, jež má efekt v oblasti nižšího zdanění a vyšší míry právní ochrany.

Naše služby a řešení v této oblasti

Vypsané služby v této oblasti

Z nabízených řešení pro Vás vybíráme