Jak výhodně zakoupit a zaregistrovat luxusní automobil pro jízdy po Evropě?

03. 05. 1999
Mezinárodní image

Je nesporné, že clo a daň z přidané hodnoty tvoří podstatnou složku ceny luxusního automobilu. Stejně tak není pochyb o tom, že při přechodech hranic v západoevropských zemích není pro rychlý přechod česká státní poznávací značka zcela ideální. Zajímavou možností, jak řešit tyto dva problémy v případě, že je automobil používán pro obchodní cesty po Evropě, je registrace automobilu v Lichtenštejnsku - zemi nabízející příznivý daňový režim jak pro podnikání, tak i pro dovozy zboží.

2/1999, Akont Info

Je nesporné, že clo a daň z přidané hodnoty tvoří podstatnou složku ceny luxusního automobilu. Stejně tak není pochyb o tom, že při přechodech hranic v západoevropských zemích není pro rychlý přechod česká státní poznávací značka zcela ideální. Zajímavou možností, jak řešit tyto dva problémy v případě, že je automobil používán pro obchodní cesty po Evropě, je registrace automobilu v Lichtenštejnsku - zemi nabízející příznivý daňový režim jak pro podnikání, tak i pro dovozy zboží.

Patříte-li lidem, kteří často cestují autem po západní Evropě, pravděpodobně také často býváte terčem obstrukcí celníků, kteří sice volně nechávají projíždět občany zemí Evropské unie a přilehlých zemí jako Švýcarska a podobně, avšak při pohledu na nálepku s označením CZ ožívají z letargie. Poměrně dobrou možností, jak omezit tyto ztráty času, je zaregistrování automobilu v zemi s lépe "průchodnou" státní poznávací značkou.

Druhým podstatným faktorem ve výběru vhodné země pro registraci je existence příznivého daňového režimu. Dá se říci, že obě tyto vlastnosti dobře splňuje Lichtenštejnsko. Tato země na jedné straně umožňuje poměrně snadné zakládání daňově zvýhodněných společností a současně uvaluje na automobily nižší cla a DPH. V důsledku těchto nižších sazeb se prodávají na cca o 10% nižší cenové hladině než v České republice.

Prvním krokem pro získání vozu s lichtenštejnskou státní poznávací značkou je samozřejmě založení společnosti (obvykle GmbH, tj. obdoba naší společnosti s ručením omezeným nebo AG, obdoba naší akciové společnosti) v Lichtenštejnsku. Následně pak po získání příslušných dokumentů lze uskutečnit výběr a nákup automobilu již s lichtenštejnskou státní poznávací značkou.

Vzhledem k tomu, že provoz společnosti v Lichtenštejnsku není nejlevnější záležitostí, je samozřejmě prvním krokem srovnání předpokládaných nákladů a výnosů. Na straně nákladů je nutné vzít v úvahu výdaje spojené se založením (7000 CHF) a především výdaje spojené se základní obsluhou společnosti (služby jednatele a adresy, kapitálová daň, administrace a zpracování účetních výkazů), jež činí cca 12000 CHF ročně. Na straně výnosů stojí samozřejmě úspora při nákupu, možnost využití lichtenštejnské společnosti a těžko ocenitelný přínos z používání lichtenštejnské značky.