Akcie - dlouhodobě nejvýnosnější investice

03. 05. 1999
Ochrana majetku, Bankovnictví

Článek vysvětluje princip návratnosti akcií a základní fungování amerického akciového trhu.

2/1999, Akont Info

Podle historických statistik, sahajících až do devatenáctého století, jsou akcie dlouhodobě nejvýnosnější investiční nástroj. V krátkodobém i střednědobém horizontu sice inklinují k výrazným kurzovým výkyvům a dividendový výnos z nich plynoucí nebývá zajímavý, z dlouhodobého hlediska však akcie svým kapitálovým výnosem výrazně překonávají všechny ostatní investiční instrumenty - jejich výnos se dokonce jeví až překvapivě pevný.

Pravdivost výše uvedeného tvrzení dokazuje jak tabulka, která zobrazuje návratnost 1 amerického dolaru investovaného v USA na konci roku 1925 do roku konce 1997, tak graf znázorňující index pěti set nejvýznamnějších amerických akcií od roku 1950:

Akcie (reprezentované Standard&Poor's 500) 1.828,33 USD Státní dluhopisy 39,86 USD Státní pokladniční poukázky 14,25 USD Inflace *9,00 USD * částka potřebná k udržení kupní síly dolaru Zdroj: Ibbotson Associates (Ke konci roku 1998 pak již hodnota uvedeného dolaru investovaná v akciích činila 2.122 dolarů, v případě státních dluhopisů pak 41 dolarů.)

Akcie [graf]

Investice do amerických akcií v rámci portfolia Standard&Poor's 500, provedená kdykoli od konce roku 1980 do srpna 1999 s alespoň dvouletým investičním horizontem, neklesla nikdy pod svou počáteční hodnotu, a to ani v případě, že byla pořízena nejhůře, jak to vůbec bylo možné.

Je třeba si uvědomit, že riziko investic do jednotlivých akcií je nehledě na uvedené skutečnosti vysoké. Pro jeho snížení je proto nezbytně nutná diverzifikace, tedy současná investice do akcií většího počtu firem z různých odvětví.

AKCIOVÝ TRH USA - největší, nejlikvidnější a historicky nejvýnosnější trh světa

Americký akciový trh má dlouhou historii. Kořeny The New York Stock Exchange (NYSE) sahají do roku 1792. The New York Stock & Exchange Board, předchůdce dnešní NYSE, byla založena v roce 1817(už v tomto roce měla sídlo na známé Wal Street).

Historie není tím nejzajímavějším, čím se může americký akciový trh pochlubit. Tím nejdůležitějším je jeho "šíře", tedy množství současně obchodovaných titulů, a hlavně pak jeho "hloubka", neboli obrovská likvidita, a především pak historické zhodnocení.

Akciový trh Spojených států tvoří ve skutečnosti několik burz a obchodních systémů. Devadesát osm procent všech transakcí se však odehrává na dvou hlavních a také nejznámějších místech. Prvním je již zmíněná The New York Stock Exchange. Druhým pak elektronický obchodní systém The Nasdaq Stock Market. Na obou těchto trzích se denně obchoduje dohromady s akciemi zhruba sedmi tisíc společností, přičemž jejich celková tržní kapitalizace činí více než 13 bilionů dolarů. Na NYSE se obchoduje přes dva tisíce amerických společností s tržní kapitalizací zhruba 10 bilionů dolarů, na Nasdaqu pak asi čtyři a půl tisíce firem s kapitalizací 3 biliony dolarů. Průměrné denní objemy obchodů na obou těchto trzích se dohromady pohybují okolo 1,8 miliardy kusů akcií, z toho zhruba 800 milionů je na NYSE a jedna miliarda na Nasdaq. V dolarech je to zhruba 80 miliard denně, tedy okolo 20 bilionů dolarů ročně.

Na amerických akciových trzích se bez výjimky obchodují všechny americké nadnárodní koncerny, typu Coca-Cola, Gillette, Procter&Gamble, McDonald, General Motors, Ford, JP Morgan a podobně. Stejně tak lze na NYSE či Nasdaqu koupit i akcie všech amerických společností, které udávají tón světovému technologickému a informačnímu byznysu, Tedy například Microsoft, IBM, Intel, Dell, Compaq, Cisco, Lucent, Motorola, Oracle, Yahoo či eBay. Samozřejmě se zde však obchodují také akcie většiny významných neamerických společností světového formátu. Z těch nejzajímavějších lze uvést například firmy jako Nokia, Ericsson, Deutsche Telekom, SAP, Sony, Hitachi, Honda Motor či Toyota.

Celkový počet společností, jejichž akcie jsou v USA veřejně obchodovatelné, tak díky zahraničním titulům dosahuje osmi tisíc a jejich tržní kapitalizace je okolo 16 bilionů dolarů. Průměrné denní objemy obchodů s akciemi většiny významných amerických i zahraničních firem se pohybují v řádech milionů kusů. Nejsou však nijak výjimečné ani průměrné objemy obchodů nad 20 milionů kusů. Likvidita investic do akcií velkých společností obchodovaných na amerických trzích je tak téměř 100%. Americký akciový trh zažívá zejména v posledních pěti letech skutečný boom. Jednou z jeho příčin je historicky nejdelší, v současné době již devítiletá, expanze americké ekonomiky. Druhou pak obrovský úspěch amerických technologických firem. Oba tyto faktory pak spolu výrazně souvisí, silný technologický pokrok s sebou totiž nese vyšší produktivitu. Vyšší produktivita pak umožňuje silný růst ekonomiky bez inflačních tlaků a následné nutnosti zvyšování úrokových sazeb.

Graf: Index pěti set nejvýznamnějších amerických akcií od roku 1988:

Akcie [graf]

A jak je možné, že se v USA tak daří? Na jedné straně je to ničím nepřerušená stoletá tradice, téměř perfektní a hlavně "demokratický" finanční systém a v neposlední řadě fungující právní systém, zejména pak nezpochybnitelné a vymahatelné právo věřitele či individuálního investora. Na druhé straně je to americká mentalita, obchodní duch a snaha něčeho v životě dosáhnout. Spojením těchto faktorů pak vzniká prostředí, ve kterém se kapitálovému trhu daří. Ať už jde o snadný přístup nových či zavedených perspektivních společností ke kapitálu, jejich vysokou informační otevřenost, fungující regulační orgány či spolehlivé obchodní a vypořádávací systémy.

PRIVATE INVESTORS - NEJVĚTŠÍ ČESKÝ BROKER S AMERICKÝMI AKCIEMI

Private Investors je ryze česká akciová společnost s licencí obchodníka s cennými papíry od Komise pro cenné papíry a s devizovou licencí od České národní banky. Tato společnost obchoduje pro své klienty na americkém akciovém trhu od roku 1997. Od tohoto roku se specializovala výhradně na tento trh a mezi českou odbornou veřejností má pověst skutečného odborníka na akciový trh USA.

Úspěšnost svýchinvestičních rozhodnutí dokládá společnost vývojem zveřejňovaných modelových portfolií. Modelové Růstové portfolio se zaměřením na vyspělé technologie tak například zhodnotilo od začátku letošního roku do 30.července o 47,8 %, od svého založení v únoru 1998 pak o 151,2 %, tedy 91,6 % p.a.

Graf: Modelová portfolia Private Investors ve srovnání s indexem Standard&Poor's 500 od roku 1999:

Akcie [graf]

Private Investors na svých webových stránkách www.pi.cz umožňuje českým investorům seznámení s americkými akciemi prostřednictvím investiční hry America. Potencionální investoři si mohou vyzkoušet investování "nanečisto", a také se zde dozví, jakým způsobem se mohou stát klientem Private Investors a.s. Návštěvníci webových stránek zde samozřejmě najdou i poslední zavírací kurzy a indexy, aktuální finanční zpravodajství, denní a týdenní komentáře, modelová portfolia, základní informace o stovkách amerických společností včetně grafů, profily těch nejvýznamnějších z nich, kurzovní lístky ČNB včetně historických a další.