Závislá pojišťovna registrovaná na Kypru

07. 04. 1997
Offshore

Velmi populární strukturou daňového plánování se v poslední době staly offshore pojišťovny. V minulých AKONTinfech jsme představili St. Vincent jako jedno z populárních sídel minimálně regulovaných offshore pojišťoven. Představitelem druhé skupiny států charakterizovaných silnější regulací ze strany úřadů je Kypr.

2/1997, Akont Info

Velmi populární strukturou daňového plánování se v poslední době staly offshore pojišťovny. V minulých AKONTinfech jsme představili St. Vincent jako jedno z populárních sídel minimálně regulovaných offshore pojišťoven. Představitelem druhé skupiny států charakterizovaných silnější regulací ze strany úřadů je Kypr. V této zemi je možné zaregistrovat jak pojišťovnu s licencí pro všechny typy pojišťovacího podnikání podléhající relativně vysoké regulaci, tak i tzv. závislou pojišťovnu, která se zabývá výhradně pojišťováním rizik společností, které jsou spřízněné s mateřskou společností ovládající danou pojišťovnu.

Z pohledu daňového plánování subjektů podnikajících na území České republiky můžeme označit závislou pojišťovnu registrovanou na Kypru za relativně nejsnáze získatelný nástroj, který splňuje následující čtyři podmínky:

 • podléhá nízkému daňovému zatížení,
 • je finanční institucí,
 • nepodléhá devizové kontrole v zemi registrace,
 • může využít režim dohody o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a danou zemí.

Kombinace těchto čtyř znaků pak může být v určitých specifických případech využita při transferech zahrnujících společnosti z obou signatářských zemí dohody o zamezení dvojího zdanění.

Pojišťování je regulováno Zákonem o pojišťovacích společnostech z roku 1984 dále novelizovaném v roce 1990. K základním omezením, která musí být dodržována kyperskými pojišťovnami zabývajícími se neomezeným pojišťovacím podnikáním patří následující:

 • splacený kapitál alespoň ve výši CYP 200 000 (přibližně USD 440 000),
 • vedení účetnictví v souladu s požadavky pojišťovacího dohledu,
 • zajištění adekvátního krytí a zajištění rizik,
 • dodržování zákonné hladiny likvidity, rozdělení rizik atd.,
 • investování do vybudování základny pojišťovny přímo na Kypru.

Mimo toho je taková pojišťovna povinna splnit řadu dalších povinností, jež vyplývají z regulace v zájmu ochrany pojištěnců.

Závislá pojišťovna je osvobozena z některých regulí upravujících podnikání pojišťoven, což vyplývá z toho, že pojišťovna kryje pouze rizika spřízněných společností a nedochází tudíž k ohrožení veřejnosti v důsledku možné insolvence pojišťovny. Nicméně se na ně vztahují alespoň následující omezená pravidla regulace ze strany pojišťovacího dohledu:

 • splacený kapitál alespoň ve výši CYP 10 000 (přibližně USD 22 000),
 • vedení účetnictví v souladu s požadavky pojišťovacího dohledu,
 • zajištění adekvátního krytí rizik (dostačující ve výši CYP 10 000),
 • akcie musí být vlastněny kyperskými nerezidenty,
 • veškeré příjmy pojišťovny musí pocházet z externích zdrojů,
 • včasné předkládání účetních výkazů všem zákonem vymezeným subjektům.

Založení závislé pojišťovny probíhá ve dvou krocích - nejdříve se zakládá standardní společnost a ta potom žádá o pojišťovací licenci. Tato žádost zahrnuje řadu příloh, které je nutné doložit, jako např. finanční plán na první roky činnosti, vzory smluv používaných pojišťovnou v budoucnu atd. Rozumným kompromisem pro snadnější získání licence je ustanovení kyperských jednatelů s praxí v pojišťovnictví, kteří vyřeší většinu požadavků ze strany dohledu při projednávání žádosti o licenci.

Získání licence a registrace společnosti trvá obvykle okolo 40 dnů. Náklady na registraci společnosti, zajištění registrační adresy, kyperských jednatelů a zastupujícího agenta, služby auditorů a získání licence jsou cca USD 14 500.